;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Nieuws en publicaties

Laatste nieuws

 

Het Streekblad, maandelijks katern in Zoetermeerse huis-aan-huiskrant

 

Infoland, kwartaalblad voor patiënten en bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis

 

Ontmoeting, maandelijks blad van onze Geestelijke verzorging

 

Persberichten

 

HSMR (sterftecijfer) rapport

 

Jaarverslagen


Verhalen uit het LangeLand

 

Calamiteiten
De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep publiceren jaarlijks een overzicht van calamiteiten in het voorgaande jaar.

Klokkenluidersregeling RHG
De Klokkenluidersregeling Reinier Haga Groep (RHG) voorziet erin dat medewerkers anoniem misstanden in het bedrijf kunnen melden; dat onderzoek gedaan wordt en dat de melder rechtsbescherming geniet. Voor de RHG is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De regeling is gebaseerd op het model klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg van januari 2018 en aangepast aan de organisatiestructuur binnen RHG. Deze regeling is van toepassing op Stichting Reinier Haga Groep, de drie ziekenhuizen en de andere organisatieonderdelen verbonden aan Stichting Reinier Haga Groep.
De Klokkenluidersregeling Reinier Haga Groep is te vinden via de website van de Reinier Haga Groep.

 

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.