;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

Let op: m.i.v. maandag 20 september bevinden de Huisartsenpost en de Dienstapotheek zich op een tijdelijke locatie, te weten:

Gezondheidscentrum de Leyens
Hekbootkade 54
2725AR Zoetermeer

Nieuws en publicaties

Laatste nieuws

 

Het Streekblad, maandelijks katern in Zoetermeerse huis-aan-huiskrant

 

Infoland, kwartaalblad voor patiënten en bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis

 

Ontmoeting, maandelijks blad van onze Geestelijke verzorging

 

Persberichten

 

HSMR (sterftecijfer) rapport

 

Jaarverslagen


Verhalen uit het LangeLand

 

Calamiteiten
De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep publiceren jaarlijks een overzicht van calamiteiten in het voorgaande jaar.

Klokkenluidersregeling RHG
De Klokkenluidersregeling Reinier Haga Groep (RHG) voorziet erin dat medewerkers anoniem misstanden in het bedrijf kunnen melden; dat onderzoek gedaan wordt en dat de melder rechtsbescherming geniet. Voor de RHG is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. De regeling is gebaseerd op het model klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg van januari 2018 en aangepast aan de organisatiestructuur binnen RHG. Deze regeling is van toepassing op Stichting Reinier Haga Groep, de drie ziekenhuizen en de andere organisatieonderdelen verbonden aan Stichting Reinier Haga Groep.
De Klokkenluidersregeling Reinier Haga Groep is te vinden via de website van de Reinier Haga Groep.

 

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.