Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Dementie

Dementie is een verzamelnaam van een aantal ziekteverschijnselen die veroorzaakt worden door afwijkingen aan de hersenen. Bij dementie is sprake van een geleidelijke of stapsgewijze achteruitgang van geheugen en andere psychische functies. Vooral zaken die kort geleden gebeurd zijn, worden vergeten. Vaak zijn er beperkingen in het uitvoeren van dagelijks handelingen zoals wassen, aankleden of taken in het huishouden. Er kunnen problemen optreden in de oriëntatie in tijd of plaats. Er kan traagheid optreden, problemen met planning of veranderingen in de spraak. Ook kunnen karakter en gedrag veranderen. Als er verschillende van deze problemen optreden en de problemen zo ernstig zijn dat ze het dagelijks functioneren beperken, is sprake van dementie.

Hoe herkent u beginnende dementie 

 • Erge vergeetachtigheid.
 • Iemand verdwaalt en weet soms niet meer waar hij is.
 • Iemand heeft geen belangstelling meer voor zijn omgeving en onderneemt niets meer uit zichzelf.
 • Het karakter verandert. Een rustig persoon wordt bijv. boos en achterdochtig.

Geheugenklachten kunnen ook optreden zonder dat sprake is van dementie. Niet iedereen met geheugenproblemen is dus dement.

Oorzaken van dementie

Er zijn verschillende oorzaken voor dementie. De meest voorkomende zijn:

 • De ziekte van Alzheimer
  Bepaalde delen van de hersenen functioneren minder, dit uit zich in stoornissen in geheugen, spraak en handelen.
 • Vasculaire dementie
  Hierbij ontstaat hersenschade door stoornissen in de doorbloeding van de hersenen.
 • Mengvorm van de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie
 • Lewy Body Dementie
  Deze aandoening kenmerkt zich doordat er naast de verschijnselen van de dementie ook sprake is van loopstoornissen en hallucinaties.
 • Frontotemporale dementie
  Hierbij staan gedragsstoornissen op de voorgrond.


Gevolgen

Dementie heeft niet alleen gevolgen voor degene die de aandoening heeft, maar ook voor de directe omgeving, zoals partner en kinderen.

Ondersteuning en hulp kan nodig zijn voor zowel voor de patiënt als voor de familie.

Meer informatie

Veel meer informatie vind u o.a. op de site van Stichting Alzheimer Nederland http://www.alzheimer-nederland.nl/ 

 

'Ook dementie doet pijn'

Geriater Paul Dautzenberg ontvangt al ruim twintig jaar patiënten met dementie en hun naasten in zijn spreekkamer. Deze praktijkervaring heeft hij gebruikt in zijn nieuwe boek om uit te leggen wat dementie is. Hij geeft eindeloos veel tips en handvatten om met dementie om te gaan naarmate het ernstiger wordt en het lijden toeneemt. Dat maakt ‘Ook dementie doet pijn’ samen met de tientallen ervaringsverhalen een gids voor gezonde ouderen met geheugenklachten en voor de mantelzorgers van dementerenden.

Bestellen
Mocht u belangstelling hebben voor het boek, dan kunt u het bestellen bij de boekhandel of via online webshops.

Titel
'Ook dementie doet pijn' -
'over de glijdende schaal van vergeetachtigheid, naar MCI en dementie'
ISBN10 9491549340
ISBN13 9789491549342

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.