Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Zorgpad (begeleidingstraject) gynaecologische oncologie

Wanneer de gynaecoloog met u heeft afgesproken dat u voor een oncologische behandeling wordt opgenomen gaat u een opnametraject in. Wij vinden het belangrijk dat u voor, tijdens en na uw opname goed begeleid wordt. Hiertoe is binnen het Lange Land Ziekenhuis een zogenoemd ‘begeleidingstraject’ opgezet.

Gedurende het hele traject krijgt u een vast aanspreekpunt aangewezen. Ook is het patiëntenfoldermateriaal zo ingericht dat precies duidelijk wordt welke stappen u in de komende periode zult doorlopen.
U kunt bij uw vaste aanspreekpunt terecht met al uw vragen, voor, tijdens en na uw opname. Ook kunt u op deze plaats op onze website meer informatie vinden over het begeleidingstraject.
 
Hierbij gaat het om de volgende ingrepen:
 • Baarmoederkanker
 • Baarmoederhalskanker
 • Eierstokkanker
 • Mola zwangerschappen

De casemanager

Naar aanleiding van de diagnose en het behandelplan zoals die met u besproken zijn, krijgt u een afspraak op het spreekuur van de casemanager. Zij is uw vaste aanspreekpunt voor al uw vragen; voor, tijdens en na uw behandeling. Als u en/of uw naasten na het gesprek met de arts behoefte hebben aan aanvullende informatie, kunt u een afspraak maken met de casemanager. Zij geeft u informatie over de behandeling. Ook beschikt zij over alle folders op het gebied van uw specialisme. In veel gevallen verwijst de arts u naar de casemanager door voor meer informatie.

De casemanager is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning gedurende uw behandelingstraject. Zij zal u ook op psychosociaal gebied begeleiden   Zij stelt vragen over bijvoorbeeld uw mobiliteit, verwerking, pijn en dergelijke. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid om tijdens dit contactmoment uw eigen vragen te stellen.

De casemanager maakt een verslag van het gesprek. Zo is de specialist al op de hoogte van het verloop van uw herstel als u op controle komt.

Aanwezigheid / bereikbaarheid

De casemanager is aanwezig op;

Woensdag van 8.30 uur tot 15.00 uur op route 30

Vrijdag van 8.30 uur tot 15.00 uur op route 23.

En is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur op telefoonnummer (079) 3462680.

Is uw casemanager niet aanwezig, dan wordt u doorverbonden met de polikliniek oncologie (079) 3462689.

Email: poligyn@llz.nl

 

Casemanager Cindy Esser

Behandeltraject in stappen

Afspraak bij de gynaecoloog

 • Uw gynaecoloog heeft u verwezen voor een operatie en opname.
 • U krijgt deze folder en eventueel een  operatiefolder mee.

Bezoek aan afdeling Planning

Zodra bekend is dat u geopereerd gaat worden dient u zich te melden bij de afdeling ‘Planning’, (route 5, tel (079) 346 26 28). Deze afdeling:

 • Plant voor u een afspraak in voor de Pre-Operatieve Screening.
 • Geeft u de voorlopige operatiedatum mee
 • Geeft u informatie over opname, anesthesie en pijnbestrijding.

Bezoek aan Pre-operatieve screening (route 5)

Volgens afspraak brengt u een bezoek aan de Pre-Operatieve Screening. Hier krijgt u informatie over de verschillende mogelijkheden en de verdovingstechniek.

U heeft vervolgens afspraken met:

 • Apothekersassistente
 • Doktersassistente
 • Anesthesist
 • Verpleegkundige.

Vragen voorafgaand aan de ingreep en opname

Heeft u vragen voorafgaand aan de ingreep neem dan telefonisch contact op met de Patiënt Supervisor. Zij heeft uitgebreid de tijd om uw vragen te beantwoorden

Opname

Nuchter melden
Voor de operatie dient u nuchter te zijn. Dit houdt in dat u tot 6 uur voor opname gewoon mag eten en drinken. Daarna mag u tot 2 uur voor opname alleen nog helder vocht drinken. U kunt kiezen uit: water (zonder prik), thee of koffie (evt. met suiker, maar zonder melk), appelsap, aanmaaklimonade of sportdranken zonder prik. NB: Geen Roosvicee, geen koolzuurhoudende dranken en geen melkproducten. Diabeten: alleen water (zonder prik), thee of koffie (zonder suiker en melk).

Binnen de laatste 2 uur voor opname is het dus absoluut niet toegestaan te eten en/of te drinken (slechts een slokje water voor eventuele medicijnen)!

Dag van opname en operatie

Op de dag van de ingreep meldt u zich op de verpleegafdeling waar u zult worden opgenomen. U wordt ontvangen door een vaste verpleegkundige. Vervolgens vindt de operatie plaats. Hierbij worden de chirurgische techniek en verdovingstechniek toegepast die met u zijn afgesproken tijdens de Pre-operatieve screening.

Na de operatie wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Wanneer u pijn heeft kunt u dit meteen aangeven bij uw vaste verpleegkundige. Afhankelijk van de soort ingreep duurt uw opname in het ziekenhuis één tot meerdere dagen.

Ontslag
De verpleegkundige voert met regelmaat controles bij u uit. Op de dag dat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis volgt een zogenoemd ontslaggesprek. Ook geeft de verpleegkundige u instructies mee voor thuis.

Telefonisch contactmoment met de Patiënt Supervisor
De Patiënt Supervisor belt u enkele dagen na thuiskomst uit het ziekenhuis op en informeert naar de operatie, opname, pijnbestrij¬ding, wondgenezing en leefregels.
De Patiënt Supervisor maakt een verslag van dit telefonisch gesprek voor uw behandelend arts.

Problemen thuis
De eerste 24 uur na de operatie kunt u bij problemen tot 17:00 uur contact opnemen met de verpleegafdeling waar u opgenomen bent geweest (079) 346 26 26

Van 17:00 uur tot 07:30 uur de volgende dag kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp via tel.
(079) 346 26 26

24 uur na de ingreep kunt u ook contact opnemen met uw eigen huisarts of de huisartsenpost.

Bij niet spoedeisende vragen kunt u contact opnemen met uw Patiënt Supervisor (079) 346 25 89.

Contact opnemen
Neem contact op bij de volgende klachten:

 • Hevige bloeding
 • Toenemende pijnklachten (ondanks de pijnstillers)
 • Flinke zwelling van de wond met roodheid in wond-gebied
 • Koorts hoger dan 38,5˚ C
Leefregels na een gynaecologische operatie
 • Het is belangrijk goed naar uw lichaam te luisteren. Als u na bepaalde handelingen de buik of bekkenbodem voelt, heeft u teveel gedaan.
 • Trappen lopen mag
 • Niet te lang stilstaan, lopen is beter, niet te ver, alleen kleine stukjes
 • Geen zwaar huishoudelijk werk, zoals stofzuigen, dweilen, bedden verschonen en zware tassen dragen
 • Niet teveel rekken, strekken en bukken
 • De eerste 2 weken mag u niet autorijden
 • Eerste 6 weken mag u niet fietsen
 • U mag de eerste 4 weken niet baden, zwemmen of naar de sauna, douchen mag wel
 • U mag de eerste 6 weken niet sporten
 • De eerste 6 weken geen seksuele gemeenschap, na 6 weken kan het nog wel gevoelig in de buik zijn.

Attentie!!

Indien u een voor- en/of achterwandplastiek heeft ondergaan, dan mag u uw bekkenbodem spieren niet trainen tot de polikliniekafspraak. Ook mag u de eerste 6 weken niet fietsen.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.