Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Zorgpad longoncologie

Wanneer bij u de verdenking op longkanker bestaat, zal uw huisarts of uw specialist u doorverwijzen naar de longarts. Meestal is de aanleiding een afwijkende foto. Om de diagnose te kunnen stellen zijn verschillende onderzoeken noodzakelijk. U doorloopt een traject met diverse onderzoeken. Dit gehele traject van onderzoek noemen wij het zorgpad longkanker diagnostiek.
We hebben de stappen in dit zorgpad zo goed mogelijk op elkaar gestemd, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis te komen of tussen uw afspraken onnodig veel tussentijdse wachttijden heeft. Dit betekent dat de meeste onderzoeken binnen een week worden uitgevoerd.

Onderzoeken

In de eerste week van het traject of al voor het eerste polibezoek, vinden de volgende onderzoeken plaats:

  • Bloedonderzoek
  • Longfunctie onderzoek
  • ECG
  • CT scan en/of PET CTscan

Polikliniek bezoek

U meldt zich bij de polikliniek Longgeneeskunde route 49. De doktersassistente wijst u waar u plaats kunt nemen. De Longarts zal tijdens dit consult een lichamelijk onderzoek doen en zal u enkele vragen stellen. Ook zullen de uitslagen, die op dat moment bekend zijn, met u worden besproken. Indien geen aanvullende onderzoeken gewenst zijn, is hiermee de onderzoeksfase afgerond. De Longarts zal met u het vervolgtraject en behandelingmogelijkheden bespreken. Afspraken met betrekking tot de behandeling zullen door uw casemanager worden ingepland.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.