Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

Heeft u een tip, compliment of klacht?

Goede zorg kan altijd beter. Natuurlijk stellen wij alles in het werk om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Wij zijn altijd benieuwd om te horen of wij daar ook in slagen. Wat moeten we blijven doen, wat kan beter? We horen graag van u!

Er zijn twee manieren waarop u uw ervaring of tip kunt delen.

1. Anoniem, via de landelijke site ZorgkaartNederland.

Uw beoordeling van ons ziekenhuis of onze specialisten is dan zichtbaar voor iedereen, net zoals onze reactie daarop.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlLangeLand Ziekenhuis (LLZ) is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering. Om uw specialist te beoordelen gebruikt u deze link

 

2. Via een online enquête. Als u dat wilt kan dat anoniem.

Uw reactie komt dan terecht op onze afdeling Kwaliteit. Deze afdeling geeft uw tip door aan de leidinggevende van de betreffende afdeling en voert waar mogelijk de verbeteringen door.

undefined

 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft?

Het LangeLand Ziekenhuis vindt het belangrijk dat u als patiënt of bezoeker tevreden bent over de behandeling, de verzorging en begeleiding tijdens uw bezoek aan of verblijf in ons ziekenhuis. Toch kan het gebeuren dat dit niet het geval is. Dat willen wij graag weten.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft?
Bespreek dit met de persoon zelf of met de leidinggevende. Op deze wijze kan de onvrede of de klacht mogelijk snel en op een bevredigende wijze opgelost worden. En biedt u degene, die dit veroorzaakt heeft, de gelegenheid tot herstel.

Als u niet tevreden bent met het resultaat of als u van deze mogelijkheid – om welke reden dan ook - geen gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met onze klachtenbemiddelaar, mevrouw K. van Wijngaarden.

Wat kan zij voor u doen?

 • U de ruimte geven om uw verhaal te doen zonder vervolgactie.
 • Bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker om het probleem op te lossen. Bijvoorbeeld door aan betrokkene om een schriftelijke of mondelinge reactie over de klacht te vragen of samen met u en betrokkene over de klacht in gesprek te gaan. 
 • Als u alleen uw klacht wilt doorgeven: uw klacht registreren, doorsturen naar betrokkene,  opnemen in de rapportage aan het management en de directie.
 • Advies geven over de verschillende mogelijkheden van klachtbehandeling.

Op welke wijze kunt u een klacht indienen?

 • Per mail: klachtenfunctionaris@llz.nl
 • Per brief of klachtenformulier.
  Uw schriftelijke reactie kunt u opsturen naar:
  LangeLand Ziekenhuis
  Afdeling kwaliteit (klachtenbemiddeling)
  Antwoordnummer 10270
  2700 VB Zoetermeer
 • Telefonisch via (079) 346 2416 op werkdagen tussen 09.00 en 15.00 uur.
 • Mondeling (na telefonische afspraak).

Niet tevreden?
Mocht de klachtenbemiddeling niet geleid hebben tot het gewenste resultaat, dan kunt u via de klachtenbemiddelaar verzoeken om een oordeel over uw klacht. In dat geval wordt uw klacht eerst onderzocht door de klachtencommissie. Deze commissie brengt vervolgens een advies uit aan de directie. Op basis van dit advies geeft de directie haar oordeel. Mocht u het niet eens met het oordeel, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Machtiging
Indien u een klacht indient namens iemand anders, dan zijn wij wettelijk verplicht u hiervoor een machtiging te vragen. U kunt zich door iemand anders laten machtigen via het machtigingsformulier. Het machtigingsformulier dient ondertekend te worden door de gemachtigde en degene die de machtiging afgeeft.

Meer informatie?
Download u hiervoor de 'Klachtenregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg' (Wkkgz)

Privacy
Het ziekenhuis en haar medewerkers hebben geheimhoudingsplicht over zaken die u als patiënt aangaan. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de klachtenbemiddelaars en de leden van de klachtencommissie.               

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.