;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Ontslag uit het ziekenhuis

Ontslag

Wij streven er naar u tijdig te informeren over de datum van ontslag. Als de specialist heeft vastgesteld dat u weer naar huis kunt, wordt dat meteen met u besproken.

Vervoer

In de regel zult u het ziekenhuis ‘s ochtends verlaten. Als u geen eigen vervoer heeft, kan een medewerker van de receptie bij de hoofdingang een taxi voor u bestellen. Wanneer vervoer per taxi medisch noodzakelijk is, betaalt de verzekering meestal de kosten. U heeft dan wel een verklaring nodig van de specialist. U rekent zelf met de taxichauffeur af. Het bedrag kunt u dan later declareren bij uw verzekeraar.

Transferbureau

Soms heeft u na het ontslag meer zorg nodig dan uw familie of andere betrokkenen u kunnen bieden. Het Transferbureau kan u informeren over alle mogelijkheden en eventueel zorg voor u aanvragen. Wanneer uw ontslag in zicht komt, schakelt de afdelingsverpleegkundige in overleg met u het Transferbureau in. De transferverpleegkundige komt bij u langs om te bespreken wat voor hulp er nodig is als u met ontslag gaat. Zij kijkt hierbij naar uw algehele situatie thuis, zoals uw gezinssituatie, uw mobiliteit en woonsituatie. Zo nodig wordt contact opgenomen met de familie of mantelzorg.

Revalidatie of tijdelijk verblijf

Wanneer na uw ontslag een revalidatieplek of tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis, of een verpleeghuis nodig is, dan kunt u in overleg met de transferverpleegkundige uw voorkeur kenbaar maken voor een instelling. De transferverpleegkundigen doen al het mogelijke om u te plaatsen in de instelling van uw voorkeur. Toch bestaat de mogelijkheid dat dit niet lukt, bijvoorbeeld omdat er geen plaats beschikbaar is. Om u zo snel mogelijk de zorg te kunnen bieden die u nodig heeft, zijn er contacten met andere zorginstellingen in de regio rondom Zoetermeer. Zodra er een plaats met passende zorg vrij is, gaat u naar deze beschikbare plaats in de regio.

Nacontrole

Uw specialist zal ook afspraken met u maken over eventuele nacontrole en nabehandeling. De receptioniste van de afdeling maakt voor u zo nodig een afspraak bij de polikliniek.

Huisarts

Uw huisarts wordt door uw specialist op de hoogte gehouden van uw behandeling en eventuele nazorg. Als u later nog eens met klachten bij uw huisarts komt, kan deze nagaan of dit misschien nog verband houdt met uw behandeling in het ziekenhuis. Het kan ook zijn dat u in het ziekenhuis graag zelf met uw huisarts wilt praten. U kunt dan een afspraak met hem/haar maken of de verpleegkundige vragen dit voor u te doen.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.