;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

 • Huisartsenpost: (079) 343 1600
 • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Opname in het ziekenhuis

Dag van opname

Op de dag van uw opname, meldt u zich op de afgesproken tijd, vermeld in de oproepbrief, op de genoemde locatie. Hier wordt u welkom geheten door een verpleegkundige, die u wegwijs maakt op de afdeling.

Komt u voor een dagbehandeling, dan kunt u zich melden op de afdeling Dagbehandeling. Ouders met kinderen die komen voor het verwijderen van keel- en/of neusamandelen of het plaatsen van trommelvliesbuisjes kunnen zich melden bij de speelkamer op de 1ste verdieping.

Legitimeren 

De Zorgverzekeringwet verplicht ziekenhuizen om de identiteit van de verzekerden te controleren. Dit kan gebeuren door middel van een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. In het LangeLand Ziekenhuis wordt bij het maken van de eerste afspraak om een legitimatiebewijs gevraagd. Het daarop vermelde Burgerservicenummer wordt genoteerd. Hoewel iedereen verplicht is een legitimatiebewijs bij zich te dragen, bestaat bij het ontbreken ervan, de mogelijkheid het binnen 24 uur te laten controleren.

Overigens kan iedere medewerker een patiënt vragen om zich in het ziekenhuis te legitimeren. Hiermee wordt gehandeld zoals ook wordt gehandeld bij het controleren van de verzekeringsgegevens van patiënten. De wetgever, de verzekeraar en de ziekenhuizen proberen met deze maatregel fraude met ziektekostenverzekeringen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Wat neemt u mee/wat laat u thuis? 

Wat neemt u mee bij uw opname?

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs);
 • Verzekeringspapieren en/of de pas van uw zorgverzekeraar;
 • Uw afsprakenkaart en eventueel uw patiëntenstickerkaart en/of bloedgroepenkaart;
 • Alle medicijnen die u inneemt in de originele verpakking of een lijst hiervan;
 • Toiletartikelen (geen handdoeken en washandjes);
 • Nachtkleding, kamerjas of dusters, schoon ondergoed, sokken, badslippers, stevige pantoffels;
 • Hulpmiddelen die u gebruikt, zoals een bril;
 • Dieetvoorschriften of informatie over overgevoeligheid voor stoffen, medicijnen of pijnstillers;
 • Eventueel een boek, tijdschrift of uw eigen laptop;
 • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon;
 • Eventueel een klein geldbedrag.

Wat kunt u beter thuislaten?

 • Waardevolle bezittingen (bijv. sieraden, zoals uw trouwring);
 • Grote geldbedragen.

Aansprakelijkheid 

Het LangeLand Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Verzekeringspapieren

Het is noodzakelijk dat u geldige verzekeringspapieren en een polisnummer bij u heeft. Indien u geen verzekeringspapieren kunt aantonen of niet verzekerd bent, dient u voor de opname een garantieverklaring te ondertekenen en kan er om een vooruitbetaling worden gevraagd.

Medicijnen

De medicijnen die u thuis al gebruikt, of een medicijnenlijst van uw apotheek, dient u altijd mee te nemen naar het ziekenhuis. Uw medicatiegegevens zullen, indien nodig, bij uw huisapotheek worden geraadpleegd. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken. Het is voor u van het grootste belang, dat uw specialist en de ziekenhuisapotheker weten welke medicijnen u gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is, dat op deze manier met uw geneesmiddelen het meest optimale effect kan worden bereikt. Het is niet toegestaan om zonder overleg met uw arts eigen medicijnen in te nemen.

Wanneer is besloten uw gewone medicatie in het ziekenhuis voort te zetten, krijgt u deze tijdens uw opname vanuit de apotheek van het ziekenhuis. De geneesmiddelengegevens worden verwerkt met behulp van een computersysteem. Om uw medicatie veilig en snel aan u te kunnen leveren, is in de apotheek gekozen voor een andere manier van verpakken dan u wellicht gewend bent. Ook uw eigen vertrouwde medicijnen kunnen een andere naam hebben, er anders uitzien of omgezet worden in een vergelijkbaar geneesmiddel, maar zullen beslist dezelfde werking hebben. De apotheek van het ziekenhuis zorgt ervoor dat de voorgeschreven medicijnen elke dag door de verpleegkundigen op het juiste tijdstip worden verstrekt. Indien u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen of jodium, meld dat dan altijd aan uw arts of verpleegkundige. Er wordt dan in overleg met de apotheker naar een geschikt alternatief gezocht.

Polsbandje voor identificatie

Het is in ons ziekenhuis verplicht om als patiënt een polsbandje te dragen met daarop uw naam en geboortedatum. Dit is om fouten en vergissingen door naamsverwisseling te voorkomen. Iedere medewerker kan door controle van uw polsbandje nagaan, of u de persoon bent die de medicijnen moet krijgen of het onderzoek moet ondergaan.

Heeft u een allergie die relevant is voor de opname, bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, latex of voedsel, dan krijgt u een rood polsbandje om. Hiermee wordt duidelijk aangegeven dat u een allergie hebt.

Voorbereiding op operatie

Enige tijd voordat u geopereerd wordt, vraagt de verpleegkundige u de operatiekleding aan te trekken en in bed te gaan liggen. Er vindt een aantal handelingen plaats, zoals controle van uw pols, bloeddruk en temperatuur.
Als er premedicatie is afgesproken, dan krijgt u dit aangereikt of toegediend door de verpleegkundige.
Voor een operatie onder narcose of ruggenprik moet u nuchter zijn.

Het beste kunt u ‘s morgens voordat u naar het ziekenhuis gaat, baden of douchen. Wij verzoeken dames geen make-up en nagellak te gebruiken. Ziet u erg op tegen de behandeling? Kaart dat dan gerust aan. Er kan dan een rustgevend tabletje worden voorgeschreven

Narcose

Wanneer u in bed ligt, brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer. Hier krijgt u de afgesproken verdoving. Naast de algehele narcose bestaan er ook enkele vormen van plaatselijke verdoving. Dan krijgt u een prik in bijvoorbeeld de oksel, de arm of in de rug. U voelt dan in het verdoofde gebied geen pijn meer, maar het kan zijn dat u wel voelt dat u wordt aangeraakt. Enige tijd na de ingreep is het verdovingsmiddel weer uitgewerkt.

Contactpersoon

Het is voor ons belangrijk om te weten wie er naast uzelf gemachtigd is om inlichtingen over u in te winnen. Als u de naam, het adres en telefoonnummer van deze contactpersoon aan een van de verpleegkundigen van de afdeling doorgeeft, kunnen zij, als daartoe aanleiding bestaat, met hem of haar contact opnemen. Informatie over de gezondheidstoestand van patiënten kan door de contactpersoon telefonisch worden ingewonnen bij een van de verpleegkundigen van de afdeling.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
 • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.