;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Verblijf in het ziekenhuis

Uitslapen

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht, waar u kunt bijkomen. Verpleegkundigen houden u nog een tijdje zorgvuldig in de gaten. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de afdeling. Daar krijgt u thee, koffie en een beschuit- of broodmaaltijd.

Medewerkers waarmee u te maken krijgt

Tijdens uw opname in het ziekenhuis krijgt u het meest te maken met de verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Zij staan u vierentwintig uur per dag terzijde. Ook komt er dagelijks een voedingsassistente bij u langs en zult u regelmatig een interieurverzorg(st)er aantreffen op de afdeling. Wanneer bij u bloedonderzoek nodig is, komt een analist bloed afnemen. Deze zal iedere keer naar uw naam en geboortedatum vragen of uw polsband controleren. Uw medewerking hierbij is onmisbaar. Alleen op die manier kan het Laboratorium ervoor zorgen dat bij de juiste patiënten bloed wordt afgenomen. Ook andere medewerkers kunnen bij uw behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld de diëtist of de fysiotherapeut. De verpleegkundigen kunnen u hier meer over vertellen.

Verpleegafdelingen 

De verpleegafdelingen bevinden zich op de 1ste tot en met de 4e verdieping van het ziekenhuis. Bij het indelen van de kamers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ernst van de klachten, de aandoening en de leeftijd van de patiënt.

Uw kamer

Als u op de afdeling bent aangekomen, wordt u door een van de verpleegkundigen naar uw kamer begeleid. U deelt een kamer meestal met anderen. De éénpersoonskamers hebben een eigen douche en toilet. De toiletten bij de meer-persoonskamers liggen direct naast de kamer op de gang. Iedere patiënt heeft een eigen kast voor persoonlijke eigendommen.

Gemengd verplegen

Op de dagbehandeling en de meeste verpleegafdelingen wordt op de meer-persoonskamers gemengd verpleegd. Dat betekent dat het kan voorkomen dat mannen en vrouwen samen op een kamer liggen. De ervaringen daarmee zijn positief. Natuurlijk houden wij altijd rekening met de aard van uw aandoening en met uw wensen.

Pijnbestrijding na uw operatie 

Hoe groot of klein een operatie ook is, iedereen hoopt op een spoedig herstel. Goede pijnbestrijding kan daarbij helpen. Zo is het belangrijk dat u na een operatie goed kunt blijven doorzuchten, ophoesten en bewegen. Als u dit niet goed kunt doen door de pijn, staat dit uw herstel in de weg. Daarom zal de pijn zoveel mogelijk bestreden en/of voorkomen moeten worden. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Pijn kan bestreden worden door middel van tabletten, zetpillen, injecties of andere technieken die door de anesthesioloog worden voorgeschreven.

Het pijncijfer 

Vanaf opname tot ontslag vragen wij u driemaal per dag de pijn die u op dat moment heeft, een cijfer tussen 0 en 10 te geven. Dit gebeurt op vaste tijden gedurende de medicijnrondes. Het cijfer 0 staat voor ‘geen pijn’ en de 10 voor ‘ergst denkbare pijn’. Belangrijk is dat de pijn dragelijk of acceptabel moet zijn. Dat wil zeggen dat u een pijncijfer heeft van 0 t/m 3. U moet met die pijnscore kunnen doorzuchten, ophoesten en bewegen. U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de pijn die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring.

Het is heel belangrijk dat u aan de verpleegkundige en arts laat weten hoe het met de pijn is en of de pijnstillers goed werken. Zij kunnen dan eventueel andere middelen geven of de hoeveelheid van de pijnmedicatie aanpassen. Hoe langer u wacht met het melden van pijn, hoe lastiger het is om de pijn makkelijk en voldoende te bestrijden. In dit geval is ‘flink zijn’ dus niet gewenst. Wacht daarom ook niet te lang om te bellen. Naast het toedienen van medicijnen kan er ook gekeken worden of andere behandelingen uw pijn kunnen verlichten. Denk hierbij aan ontspanningsoefeningen of fysiotherapie.

Pijnstilling volgens vast schema

Na de operatie krijgt u op vaste tijden pijnstilling. Daarnaast bestaat de mogelijkheid extra medicatie te krijgen als de pijn toeneemt. Het geven van pijnstillers op vaste tijden heeft een continu pijnstillend effect en vormt de basis van de pijnbehandeling. Wat u krijgt, is afhankelijk van de soort operatie. In het LangeLand Ziekenhuis worden onder andere naproxen, diclofenac, paracetamol en morfine voorgeschreven.

Paracetamol heeft een pijnstillende en koortswerende werking. Diclofenac en Naproxen hebben naast een pijnstillende ook een ontstekingsremmende werking. Er wordt bij deze medicatie bijna altijd een maagbeschermende tablet gegeven. Morfine is een sterk pijnstillend middel. Het werkt niet verslavend als het voor korte duur als pijnbestrijding wordt gegeven. Onder de naam ‘Morfine, fa-bels en feiten’ is op de verpleegafdeling een folder te verkrijgen.

Doorligplekken (Decubitus)

Decubitus is de medische term voor doorliggen of doorzitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid kapot is of kapot dreigt te gaan. Dit ontstaat wanneer u lang in dezelfde houding zit of ligt. Uw huid drukt dan steeds op dezelfde plekken tegen de stoel of het matras aan.

Voor meer informatie leest u de decubitus folder.

Oproepsysteem

Naast uw bed vindt u een nachtkastje en een beweegbare arm met een p-neel met knopjes en schakelaars. Er zijn knopjes voor licht, voor de radio en voor het oproepen van een verpleegkundige. Ook in de douche- en toiletruimten vindt u een oproepsysteem. De gastvrouw of de verpleegkundige zal het systeem aan u uitleggen.

Dagindeling

Een nauwkeurige en complete daginde-ling is in een ziekenhuis niet te maken. Er zijn teveel factoren die daarin mee-spelen, zoals tijdstippen van onderzoek en behandeling, doktersvisite enz..

Een globale dagindeling:
07:00 uur – 07:30 uur wekken
08:00 uur ontbijt
12:00 uur broodmaaltijd
17:00 uur warme maaltijd

Voor het kiezen van een warme maaltijd is een menukaart aanwezig.

Nachtrust

Wij bepalen natuurlijk niet wanneer u moet gaan slapen. Wel rekenen wij erop, dat u ervoor zorgt dat u voldoende nachtrust krijgt en dat u uw medepatiënten niet stoort. Op de afdelingen waar het is toegestaan om mobiel te bellen, dient u de telefoon om 22:00 uur uit te schakelen of op trilstand te zetten. Om 07:30 uur kunt u uw telefoon weer aanzetten. Zorgt u er wel voor dat de ringtone op een zacht volume staat. Op sommige afdelingen is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Als dit het geval is, staat dit aangegeven. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat mobiele telefoons ziekenhuisapparatuur kunnen beïnvloeden. U dient 1,5 meter afstand in acht te nemen of de telefoon volledig uit te schakelen. Het is gebruikelijk dat op de meer-persoonskamers het grote licht, in onderling overleg tussen de patiënten, op een bepaald tijdstip uitgaat. U kunt daarna natuurlijk nog met uw bedlampje lezen. Vanwege de nachtrust verzoeken wij u na 23:00 uur geen televisie meer te kijken op een meerpersoonskamer.

Maaltijden/dieet

Bij de warme maaltijd kunt u een keuze maken uit meerdere menu’s. Dagelijks komt er een gastvrouw bij u langs om te vragen welk menu u voor die dag kiest. Ook bij de broodmaaltijden is er een grote keus in broodsoorten (waaronder beschuit, knäckebröd en ontbijtkoek) en beleg. Omdat de broodkar op de zaal komt, kunt u ter plekke beslissen wat en hoeveel u wilt eten.

De maaltijd wordt in verband met de geldende hygiëneregels na gebruik (maximaal twee uur) door de gastvrouw weer opgehaald. Wat u niet genuttigd heeft, gaat mee terug naar de keukenafdeling. Bij het drinken van vruchtensappen bevelen wij eenpersoons-verpakkingen aan in verband met risico op bederf. Bij hoge uitzondering kunt u in overleg met de voedingsassistente eten en/of drinken in de koelkast bewaren. Voor het uitpersen en schoonmaken van uw fruit komen vrijwilligers van De Unie van Vrijwilligers (U.V.V.) bij u.

Voor vegetariërs of patiënten die geen varkens- of rundvlees eten, zijn speciale maaltijden beschikbaar. Indien het voor uw behandeling nodig is dat u een dieet volgt, komt de diëtist bij u op bezoek om dit met u door te nemen. Het is mogelijk dat u, wanneer u naar huis gaat, een dieet moet blijven volgen. Ook daarmee zal de diëtist u graag met raad en daad terzijde staan.

Telefoon/radio/televisie

U kunt tegen betaling gebruik maken van televisie en telefoon. De geldende tarieven vindt u op het gratis informatiekanaal op uw televisie. Een koptelefoon wordt door de verpleging gratis aan u verstrekt. Omwille van de nachtrust is het tussen 22:00 uur en 07:00 uur op de kamers niet mogelijk inkomende gesprekken te ontvangen. Wel kunt u in geval van nood zelf bellen. Wij verzoeken u bij gebruik van de telefoon altijd rekening te houden met uw medepatiënten.

Wifi

Op dit moment hebben alle verpleegafdelingen Wifi. Dit is gratis. We werken aan uitbreiding van ons netwerk op de overige afdelingen en wachtruimtes.

Geestelijke Verzorging

Een opname in het ziekenhuis kan om verschillende redenen een ingrijpende gebeurtenis zijn en allerlei vragen en gevoelens oproepen. Daarover praten met iemand kan steun geven. De Dienst Geestelijke Verzorging kan, indien u dat wenst, een goede gesprekspartner voor u zijn. Hij/zij kan luisteren naar uw verhaal, naar wat u bezighoudt en daarin samen met u wat ordenen. Hij/zij kan met u praten over uw angst en verdriet en ook kijken naar de vragen die er bij u leven (misschien op het gebied van levensbeschouwing of vragen van ethische aard). In gesprek gaan met de geestelijk verzorger kan tijdens uw opname en poliklinisch. Als u denkt dat een gesprek voor uw naasten een betekenis heeft, kunt u eveneens een beroep doen op de geestelijk verzorger. Het spreekt voor zich, dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn.

Bewegingsvrijheid

Wanneer uw medische toestand dat toelaat, kunt u zich vrij door het ziekenhuis bewegen. Vanzelfsprekend kunt u als lopend patiënt uw gewone kleding aan en uw nachtkleding voor het slapen reserveren. Meldt u wel van tevoren aan een van de verpleegkundigen, dat u de afdeling verlaat. Het kan namelijk zijn dat er voor u een onderzoek of een doktersvisite is gepland, of dat er bij u bloed moet worden afgenomen.

Post

Wanneer er post voor u is, wordt die zo snel mogelijk bij u op de afdeling bezorgd. Een goede adressering is heel belangrijk. U wordt bij ons ingeschreven onder uw officiële voorletters, dus niet onder uw roepnaam. Als de afdeling en het kamernummer bij het adres staan, draagt dit bij aan een vlotte bezorging.Post bereikt u het snelst wanneer het als volgt is geadresseerd:

Uw volledige naam, afdeling, kamernummer.
LangeLand Ziekenhuis, Postbus 3015 2700 KJ Zoetermeer

Bent u al ontslagen uit het ziekenhuis, dan sturen wij de post door naar uw huisadres.

Wilt u zelf post verzenden, dan kunt u deze op de afdeling afgeven aan de verpleegkundige of zelf posten in de brievenbus naast de hoofdingang. Er kan ook een e-card voor u worden aangevraagd via onze website.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.