;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Voorafgaand aan opname

Specialist en behandeling

Voor uw medische behandeling is een specialist verantwoordelijk. U kent uw specialist meestal al van uw bezoek aan de polikliniek. Het komt vaak voor dat uw specialist hulp of advies vraagt aan bijvoorbeeld een specialist, radioloog, een fysiotherapeut of diëtist.

De specialist overlegt met u welke onderzoeken zullen worden verricht en welke behandeling u nodig heeft. Hij zal afspraken met u maken over onderzoeken, operatie, medicijnen, dieet, bedrust, enzovoorts. Als patiënt is het, zeker wanneer u zich niet zo goed voelt, niet altijd gemakkelijk om een oordeel te vormen over de medische behandeling die u nodig heeft. U kunt daarom op de deskundigheid van uw behandelaar vertrouwen.

U heeft het recht te weten waarom onderzoeken worden gedaan, wat de gevolgen van die onderzoeken zijn en hoe ze precies werken. Het gaat tenslotte om uw gezondheid en uw lichaam. Stelt u daarom gerust vragen wanneer u iets niet duidelijk is of wanneer er vaktermen worden gebruikt die u niet begrijpt.

Uw specialist zal u ook informeren over de te verwachten gevolgen van een behandeling, zoals ongemak en pijn. Mocht u bezwaar hebben tegen een behandeling of onderzoek, bespreek dit dan met uw specialist. Uiteindelijk bent u degene die toestemming moet geven voor een onderzoek of behandeling. U beslist!

Wanneer in overleg met u de behandeling is vastgesteld, wordt van u verwacht dat u volledig meewerkt. Dit betekent dat u zich aan de gemaakte afspraken houdt en geen dingen doet die de behandeling kunnen schaden.

Mocht blijken dat de behandeling niet het juiste resultaat heeft, dan kunnen andere mogelijkheden worden overwogen. Neemt u gerust het initiatief om daarover met uw specialist te praten, wanneer u dat nodig vindt.

Planning

Wanneer u op advies van uw specialist wordt opgenomen of geopereerd, zal deze u doorverwijzen naar het planningsbureau, waar in overleg een voorlopige opname- dan wel operatie-datum wordt gepland. Deze datum hangt af van onder andere uw voorkeur voor een bepaalde periode, de medische urgentie die uw specialist aangeeft en de opnamemogelijkheid op de verpleegafdeling.

Ongeveer tien dagen voor uw opname wordt u schriftelijk van de geplande datum in kennis gesteld. Het is noodzakelijk om deze datum telefonisch of per e-mail te bevestigen bij het planningsbureau. Wij bellen u twee werkdagen voor uw opname(datum) om deze te bevestigen. We stellen u dan tevens de screeningsvragen m.b.t. het coronavirus. Voor vragen over uw opname kunt u bellen naar (079) 346 2625 of mailen naar planningsbureau@llz.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Preoperatief spreekuur (POS)

Vrijwel altijd wordt voorafgaand aan een operatie met u een afspraak gemaakt bij het Preoperatief Centrum. Van tevoren wordt bepaald of een telefonisch consult volstaat of dat u fysiek naar het spreekuur dient te komen. Voorafgaand aan de afspraak bij het POS, wordt u gebeld door de apothekersassistent om uw (eventuele) medicatie met u te bespreken. U dient medicijnen die u thuis al gebruikt, of een medicijnenlijst van uw apotheek, mee te nemen naar het preoperatief spreekuur.

Tijdens preoperatief spreekuur neemt de anesthesioloog uw ziektegeschiedenis met u door. Ook vindt er een laatste controle van uw persoonlijke gegevens en verzekeringsgegevens plaats. De anesthesioloog bespreekt vervolgens de anesthesietechniek die wordt gebruikt voor uw operatie. In de meeste gevallen bent u na uw afspraak bij het Preoperatief Centrum klaar voor de operatie. Een enkele keer is aanvullend onderzoek nodig.

Het kan zijn dat u tijdens uw afspraak bij het preoperatief centrum ook wordt gezien door een doktersassistent, een apothekersassistent en/of een verpleegkundige. Zij vragen u naar uw medicijngebruik, allergieën en andere zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van de operatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een hartfilmpje gemaakt moet worden voorafgaand aan de operatie.

Indien er na afloop aanvullende informatie nodig blijkt te zijn, zal de doktersassistent telefonisch contact met u opnemen.

Afspraak afzeggen/no-show-tarief

Het LangeLand Ziekenhuis werkt met het zogeheten no-show tarief: een rekening voor patiënten die niet minstens 24 uur van tevoren hebben afgezegd. Dit tarief is ingevoerd, omdat het geregeld voorkomt dat patiënten niet verschijnen, zonder zich tijdig af te melden. Dat kost het ziekenhuis onnodig geld. Bovendien kunnen wij bij een tijdige afmelding andere patiënten helpen.

Klik hier voor de actuele tarieven.

Bent u dus verhinderd om naar een afspraak te komen? Meld u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende polikliniek af. Afzeggen kan telefonisch of per e-mail via afzeggen@llz.nl.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.