;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Uw opname

Wanneer u in het LangeLand Ziekenhuis moet worden opgenomen, verwijst uw behandelend specialist u door naar het planningsbureau. Daar wordt een voorlopige operatiedatum afgesproken. De wachttijd, die we zo kort mogelijk proberen te houden, hangt af van onder andere de urgentie van uw behandeling en de beschikbare bedden op de afdeling.

Opnamedatum

Wij bellen u twee werkdagen voor uw opname om deze te bevestigen. Voor vragen over uw opname kunt u bellen naar 079 - 346 26 25 of mailen naar planningsbureau@llz.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum.
Let op: het planningsbureau maakt geen afspraken voor polikliniek bezoeken, dat kunt u zelf doen via ons online afsprakensysteem of door te bellen met de polikliniek.

Identificatieplicht

Ziekenhuizen zijn door de wet verplicht de identiteit van de verzekerden te controleren. Wij verzoeken u daarom een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspapieren mee te nemen en dit te laten controleren bij onze registratiebalie voor uw eerste afspraak. Geldige legitimatiebewijs kan uw rijbewijs, uw paspoort of identiteitskaart zijn. Het hierop vermelde Burger Service Nummer (voorheen sofinummer) zal worden genoteerd.

Verder dient u mee te brengen:

  • geldige verzekeringspapieren en een polisnummer. Indien u geen verzekeringspapieren kunt tonen of niet verzekerd bent, dient u voor de opname een garantieverklaring te ondertekenen en kan een vooruitbetaling worden gevraagd.
  • uw patiëntenstickerkaart en eventueel bloedgroepenkaart.

Pre-operatief spreekuur  (POS)

Alle operaties worden van tevoren ingepland en grondig voorbereid. Daarom bestaat het POS, waar de patiënt gezien wordt door een apothekers assistent, een dokters assistent, een anesthesist en zo nodig een verpleegkundige. Zij vragen naar medicijngebruik, allergieën en andere zaken die van invloed kunnen zijn op het verloop van de operatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Pre-operatief centrum

Contactpersoon

Het is voor ons belangrijk om te weten wie er naast uzelf gemachtigd is om tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis inlichtingen over u in te winnen. Wij verzoeken u daarom naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon aan het opnamebureau door te geven.

 

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.