Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

Rechten, plichten en procedures

Als patiënt heeft u rechten én plichten. Ze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet, ook wel de Patiëntenwet genoemd, regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Als u in het LangeLand Ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u erop rekenen dat wij ons houden aan onze wettelijke verplichtingen. Van onze kant gaan wij ervanuit dat u aan úw plichten voldoet. Zo scheppen we samen de voorwaarden voor een zo goed mogelijke medische behandeling. Zie ook de 'Algemene voorwaarden'.

Compleet patiëntendossier

Uw gegevens worden in het LangeLand Ziekenhuis in één patiëntendossier bewaard. Dat betekent dat medische gegevens, aantekeningen, uitslagen en dergelijke van verschillende specialismen in één map (dossier) worden bewaard. In principe zal uw behandelend arts zich beperken tot het lezen van het deel van het dossier dat zijn/haar specialisme betreft. Soms is het echter van belang dat de behandelend arts over alle gegevens kan beschikken.

Indien u bezwaar heeft tegen dit complete dossier, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelend specialist of schriftelijk aan de Directie van het ziekenhuis. Uw dossier zal dan opgesplitst worden in onderdelen per specialisme. Zonder bezwaar van uw kant gaat het ziekenhuis ervan uit dat u instemt met de door ons gekozen wijze van dossier voeren.

Uw rechten op een rij

 • U heeft recht op zorg van goede kwaliteit.
 • U heeft recht op inzage in uw patiëntendossier (zie het document 'Procedure opvragen medische gegevens').
 • U heeft recht op de bescherming van uw privacy. Voordat een onderzoek en/of behandeling begint, is uw toestemming nodig, schriftelijk of mondeling (zie ook ons privacyreglement).
 • U heeft recht op een second opinion (mening van een andere arts).
 • U mag een behandeling weigeren.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen wanneer u ontevreden bent over de behandeling, verpleging of verzorging (zie onze ‘Klachten en suggesties’ pagina).

Uw plichten op een rij

 • U moet uw persoonlijke gegevens in het ziekenhuis registreren. Neem daarom altijd uw verzekeringspapieren en identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee.
 • U bent verplicht uw arts duidelijk en volledig te informeren over uw gezondheidsklachten.
 • Als u toestemming heeft gegeven voor een behandeling, bent u verplicht mee te werken.
 • U bent verplicht te betalen, óók als u niet tevreden bent over uw behandeling.
 • Bent u verhinderd voor een afspraak, dan moet u dit minimaal 24 uur van tevoren doorgeven. Meldt u zich niet af, dan brengen wij het door alle ziekenhuizen gehanteerde wegblijftarief in rekening (€ 40,-)

Meer informatie vindt u in de folder 'Rechten en plichten'. Hoe u uw medisch dossier kunt opvragen, leest u in het document 'Procedure opvragen medisch gegevens'.

Declaratie van geleverde zorg

De ziekenhuiszorg wordt geregistreerd aan de hand van de DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie). Deze systematiek beschrijft een gemiddeld zorgpakket van een patiënt. De DBC is een verzameling van de activiteiten in een behandeling, van het eerste contact tot en met de laatste controle. In de totaalprijs van een DBC zijn zowel de kosten van het ziekenhuis als het honorarium van de specialist opgenomen, alles op basis van een gemiddelde behandeling. Kijk voor meer informatie over vergoedingen en tarieven.

Afspraak afzeggen

Het LangeLand Ziekenhuis werkt met het zogeheten no-show tarief: een rekening voor patiënten die niet minstens 24 uur van tevoren hebben afgezegd. Aanleiding voor de invoering van dit tarief is dat er geregeld een aantal patiënten zonder zich af te melden niet komt opdagen. Dat kost het ziekenhuis onnodig geld. Bovendien hadden bij tijdige afmelding andere patiënten geholpen kunnen worden. Bij niet tijdig annuleren zullen wij u het landelijk vastgestelde no-show tarief in rekening brengen. Bent u dus verhinderd om naar een afspraak te komen, wilt u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren bij de betreffende polikliniek afmelden? Heeft u een afspraak gemaakt voor de afdeling radiologie, dan kunt u zich afmelden via telefoonnummer 079 - 346.25.20.

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

Regelmatig melden de media incidenten van personen, die zich als BIG-geregistreerde uitgeven, terwijl ze niet of niet langer beschikken over een erkende BIG-registratie. Met deze publicatie wil het LangeLand Ziekenhuis meer bekendheid geven aan haar patiënten over het doel van de Wet BIG en de mogelijkheid om te toetsen of een zorgprofessional beschikt over een geldige BIG registratie.
De Wet BIG

 • De Wet BIG maakt deel uit van een serie wetten rond de kwaliteit van de zorg
 • De Wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.
 • In de Wet BIG staat met dat oogmerk een aantal voorbehouden handelingen beschreven. Alleen bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren mogen deze handelingen verrichten.
 • Daarnaast biedt de Wet BIG titelbescherming. Het valselijk dragen van een beroepstitel wordt bestraft met een boete.

Bij het LangeLand Ziekenhuis beschikken alle werkzame zorgprofessionals over een erkende BIG-registratie. Dit is onlangs gecontroleerd. .

Meer informatie over de wet BIG  is te vinden op: http://www.bigregister.nl/veelgesteldevragen/voorzorgconsumenten/.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken. Lees meer informatie over dit onderwerp.

Doorgaan zonder cookies Accepteren