;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Aanvraag digitale medische gegevens

Het Langeland Ziekenhuis biedt patiënten de mogelijkheid om de bij ons beschikbare digitale medische gegevens op te vragen. De gegevens die digitaal beschikbaar zijn worden aangeleverd op een USB-stick. De digitale aanvraag biedt aan wat er over de patiënt digitaal geregistreerd staat in onze systemen, zoals de elementen van Basis Gegevensset Zorg (BGZ), specialisten- en ontslagbrieven, laboratoriumuitslagen en radiologieverslagen.

De gegevens die u opvraagt zijn actueel tot op de dag van aanvraag. U krijgt dus de meest actuele uitslagen en informatie, zo lang deze digitaal beschikbaar is.
De beschikbare gegevens komen voort uit binnen het Langeland Ziekenhuis geregistreerde en uitgevoerde zorg.
Belangrijk: Niet uw volledige medisch dossier is digitaal beschikbaar. Een kopie van uw volledige dossier, of een selectie hiervan, kan worden aangevraagd via de procedure aanvraag kopie medisch dossier. Hoe u dat doet kunt u lezen in de pagina aanvraag kopie medisch dossier.

Waar kan de aanvraag gedaan worden?

De aanvraag kunt u doen op de website van het LangeLand Ziekenhuis. U kunt uw gegevens online invullen en verzenden. Indien er onjuistheden in de aanvraag zitten, nemen wij contact met u op. Binnen drie werkdagen krijgt u via de e-mail een bevestiging dat de aanvraag gereed is en bij het ziekenhuis opgehaald kan worden. De termijn van drie werkdagen gaat in op het moment dat de aanvraag juist en volledig is.

Voor wie kan de aanvraag gedaan worden?

Op dit moment is het alleen mogelijk om voor uzelf een aanvraag digitale medische gegevens in te dienen. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 12 jaar.Voor het aanvragen van een dossier voor anderen dan uzelf, verwijzen wij u naar het aanvragen van een kopie van het papieren medisch dossier. Meer informatie over de aanvraag van het papieren dossier vindt u hier.
 

Kosten

Aan het opvragen van de digitale gegevens zijn geen kosten verbonden. Bij buitensporige verzoeken kan het ziekenhuis kosten in rekening brengen.
Onder buitensporige verzoeken verstaat het LangeLand Ziekenhuis in ieder geval:
- een herhaling van een verzoek binnen één maand, zonder dat sinds de vorige aanvraag het dossier is aangevuld.
- een derde verzoek van een patiënt in een periode van drie maanden.

Uitgifte

U ontvangt binnen uiterlijk drie werkdagen een bevestiging via de e-mail, dat u uw gegevens kunt ophalen bij het LangeLand Ziekenhuis. De gegevens zullen op een beveiligde USB-stick staan. Het wachtwoord van de USB-stick staat op het uitgifteformulier. U dient de USB-stick persoonlijk op te halen met een geldig legitimatiebewijs. Bij het ophalen tekent u voor ontvangst. De USB-stick is af te halen bij:
De centrale inschrijfbalie (route 10)
Op werkdagen tussen 08:00 en 16:30
Neem uw legitimatie mee!

N.B.1: Na het aannemen van de USB stick bent u zelf verantwoordelijk voor de door u opgevraagde medische gegevens. Het ziekenhuis is vanaf dat moment niet langer verantwoordelijk voor de veiligheid van de gegevens op de USB-stick.

N.B.2: Graag wijzen wij u erop dat bij inzage van uitslagen via uw digitale aanvraag, u nog steeds verwacht wordt op uw afspraak met de arts. Indien u niet op uw afspraak verschijnt, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en kan het Langeland Ziekenhuis een no-show tarief in rekening brengen.

N.B.3: De USB-sticks werken alleen op Windows pc’s met Windows 7 of hoger.

Vragen over de gegevens op USB-stick

Indien u vragen heeft over de gegevens op de USB-stick of als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u elke vrijdagochtend tussen half 9 en half 12 bellen met (079) 346 4385. Uw wachtwoord kunnen wij opnieuw verstrekken tot zes maanden na uitgifte van de USB-stick.

 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.