;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Gedrags- en verblijfregels

Het LangeLand Ziekenhuis is een openbaar gebouw waar in beginsel iedereen welkom is. Binnen onze organisatie vormen de vijf kernwaarden van de Visie op zorg: 'Betrokken, Betrouwbaar, Gastvrij, Respectvol en Deskundig' de basis van ons dagelijkse gedrag en handelen. Onze gedrags- en verblijfregels zijn opgesteld om een veilige en prettige omgeving te creëren voor iedereen binnen ons ziekenhuis. Veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers is onze prioriteit. Daarom gelden de volgende gedragsregels voor iedereen die het LangeLand Ziekenhuis of het terrein van het Ziekenhuis betreedt.

Bezoekers
Patiëntenbezoek is alleen mogelijk op de aangegeven bezoektijden van de verpleegafdeling, de kinder- en kraamafdeling. De bezoektijden zijn van 15:30 - 19:30 uur. Opgenomen patiënten mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen. Bezoekers mogen elkaar wel afwisselen. Het dragen van een mondneusmasker is niet langer verplicht. Wel houden we 1,5 meter afstand. Is dat niet mogelijk, dan dragen we alsnog een mondneusmasker.

Tijdens uw bezoek gaat de zorg voor onze patiënten gewoon door. Daarom vragen wij u om altijd de bezoekregels en de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. We rekenen op uw medewerking. Checkt u voor uw bezoek altijd zorgvuldig de actuele informatie op onze website.

Roken
Roken in en om het LangeLand Ziekenhuis is ten strengste verboden. Buiten is roken toegestaan in de daarvoor bestemde rookabri’s. Dit rookbeleid geldt ook voor elektrische sigaretten.

Aanwijzingen
Zolang u zich in of op het terrein van het LangeLand Ziekenhuis bevindt, bent u verplicht de aanwijzingen van ons (beveiligings)personeel op te volgen.

Aansprakelijkheid
Het LangeLand Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Agressie, geweld en intimidatie
Verbaal of fysiek geweld, dreigementen, discriminatie, intimidatie, ongewenste intimiteiten,
vernieling en diefstal worden niet getolereerd. Bij strafbare feiten worden altijd aangifte gedaan bij de politie. De schade en/of de kosten daarvan worden op de overtreder(s) of de dader(s) verhaald.

Alcohol, drugs en wapens
Het gebruik van, of het in bezit hebben, en het onder invloed verkeren van alcohol of drugs is niet toegestaan in het LangeLand Ziekenhuis. Wapens, gevaarlijke voorwerpen en gevaarlijke stoffen zijn niet toegestaan in het ziekenhuis en worden in beslag genomen. De beveiliging van het LangeLand Ziekenhuis is direct inzetbaar om de veiligheid van onze medewerkers, patiënten, bezoekers en andere aanwezigen te waarborgen.

Infectiepreventie
Patiënten in het ziekenhuis hebben doorgaans een verminderde weerstand en zijn daardoor vatbaar voor infecties. Wij verzoeken uw bezoekers daarom niet langs te komen, wanneer zij een besmettelijke infectieziekte hebben (zoals griep), als zij zelf verkouden zijn en/of keelpijn hebben of koorts of diarree. Zo proberen wij 'onnodige' infecties te voorkomen.

Calamiteiten
Bij calamiteiten bent u verplicht de aanwijzingen van onze bedrijfshulpverleners, beveiliging, medewerkers, politie en brandweer op te volgen. 

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten, bezoekers, of andere aanwezigen en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de dader van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de dader(s) van het misdrijf.

Fotograferen en filmen
Medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Dit geldt ook voor het maken van ‘selfies’. Het vorenstaande geldt voor het gehele gebouw en op het terrein van het LangeLand Ziekenhuis.

Geluidsopnames
U mag geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel willen wij u vragen dit vooraf te melden. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer is zonder onze toestemming wettelijk niet toegestaan.

Gebruik mobiele telefoon
Mobiele telefoons kunnen ziekenhuisapparatuur beïnvloeden. Op sommige afdelingen, zoals de Acute Zorg, het OK-complex en Radiologie, is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden centraal bewaard. De rechtmatige eigenaar kan het gevonden voorwerp tot drie maanden na de datum waarop het is gevonden ophalen bij de receptie hoofdingang. Na het verstrijken van deze periode kan hierop geen aanspraak meer worden gemaakt en zal afstand van de gevonden voorwerpen worden gedaan. Indien de voorwerpen een bepaalde waarde vertegenwoordigen zullen eventuele opbrengsten bij verkoop ten goede komen van de Stichting Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis.

Giften en donaties
Het is een medewerker of vrijwilliger van het LangeLand Ziekenhuis niet toegestaan geld of geschenken aan te nemen. Indien u een bepaalde erkentelijkheid voor de medewerkers of vrijwilligers van het ziekenhuis wil laten blijken, dan kan dit door een donatie te doen aan de Vrienden van ’t Lange Land Ziekenhuis. Voor meer informatie kunt u de website van de Vrienden van 't Lange Land Ziekenhuis raadplegen.

Heeft u een tip, compliment of klacht?
Er zijn twee manieren waarop u uw ervaring of tip kunt delen.
1. Anoniem, via de landelijke site ZorgkaartNederland.
Uw beoordeling van ons ziekenhuis of onze specialisten is dan zichtbaar voor iedereen, net zoals onze reactie daarop.

2. Via een online enquête. Als u dat wilt kan dat anoniem.
Uw reactie komt dan terecht op onze afdeling Kwaliteit. Deze afdeling geeft uw tip door aan de leidinggevende van de betreffende afdeling en voert waar mogelijk de verbeteringen door.

Uitgebreide informatie vindt u op onze website onder ‘Heeft u een tip, compliment of klacht?’.

Huisdieren
Vanwege het risico op infecties is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar het LangeLand Ziekenhuis. Indien noodzakelijk kan er voor blindengeleidehonden of zorghonden
een uitzondering worden gemaakt, maar slechts nadat dit van tevoren is gemeld bij de receptie* van het LangeLand Ziekenhuis en daaromtrent aanvullende afspraken zijn gemaakt. 
* Als het gaat om een afspraak op de polikliniek, dient u dit te melden bij de polikliniek. Zij maken dan met u aanvullende afspraken.

Parkeren
Parkeren, zowel op de eigen parkeerplaats als op het openbaar terrein, is voor eigen risico. Parkeren van voertuigen en het plaatsen van rijwielen is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen. Op het terrein van het LangeLand Ziekenhuis geldt de Wegenverkeerswet en derhalve kunnen er voor overtredingen boetes worden uitgegeven.
Check u ook de informatie op onze website, https://www.langeland.nl/bezoekers/parkeren/.
Voor vragen kunt u terecht bij de medewerker parkeerbeheer of mailen naar parkeerbeheer@llz.nl.

Social media
Het is niet toegestaan om medewerkers, patiënten en bezoekers van het LangeLand Ziekenhuis en andere aanwezigen te vermelden op sociaal media, tenzij de betrokken personen hier schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming voor hebben verleend.

Heeft u vragen?
Voor vragen of meer informatie gaat u naar onze receptie in de centrale hal.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.