;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Inzage en opvragen medische gegevens

Patiëntenrecht

Het recht op inzage of kopie van het dossier

In de privacyverklaring zijn de rechten die u heeft als betrokkene beschreven. Hieronder geven wij u aan op welke wijze u een aantal van deze rechten kunt uitoefenen.

1. Kopie eigen dossier

Indien u uw dossier in wilt zien of een kopie van (een deel van) uw dossier wilt ontvangen, dan verzoeken wij u het Aanvraagformulier verzoek tot kopie uit eigen medisch dossier (Bijlage A: 'Procedure opvragen medische gegevens') volledig in te vullen en met de gevraagde documenten op te sturen naar het op het formulier aangegeven adres.

Indien u een dossier in wilt zien van anderen, bij voorbeeld van uw minderjarige kind of van een overledene gelden de volgende regels.
Indien er sprake is van een kind ouder dan 12 jaar dan is er toestemming van uw kind nodig voordat u inzage of een kopie van het dossier kunt krijgen. Hiervoor gebruikt u het Aanvraagformulier verzoek door ouders of voogd (wettelijke vertegenwoordigers) tot kopie uit medisch dossier kind (Bijlage B: 'Procedure opvragen medische gegevens').
Ingeval er sprake is van een verzoek tot inzage in het dossier van een overledene geldt dat het beroepsgeheim van de hulpverlener ook na het overlijden blijft bestaan.

2. Kopie medisch dossier van derden

Indien u toch inzage dan wel een kopie van het dossier van derden wilt verkrijgen, dan verzoeken wij het Aanvraagformulier verzoek door derden tot kopie uit medisch dossier (Bijlage C: 'Procedure opvragen medische gegevens') volledig in te vullen en met de gevraagde documenten op te sturen naar het op het formulier aangegeven adres. Wij vragen uw aandacht voor het aangeven van de reden voor uw aanvraag. Zonder goede motivatie kan aan uw aanvraag niet worden voldaan.

3. Toelichting bij Aanvraagformulier inzage patiëntdossier

Dossier
In de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) zijn uw rechten met betrekking tot het patiëntendossier geregeld. Uw gegevens worden ingevolge deze wet in principe 15 jaar bewaard. Om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen verzoeken wij u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De door u ingevulde gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.
Indien u op de polikliniek bent geweest voor afspraken/controles dan is er sprake van een poliklinisch dossier. Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis (ook dagopname) dan wordt gesproken van een klinisch dossier.

Inzage
U heeft het recht om uw patiëntdossier in te zien. U kunt het patiëntdossier via het 'Aanvraagformulier inzage patiëntdossier' aanvragen. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. U kunt, als u dat op het formulier aangeeft, daarbij een toelichting van de behandelaar krijgen. Voor dit gesprek mag een consulttarief in rekening worden gebracht. Bij de afspraak moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Een kopie van het verzoek tot inzage wordt in uw dossier bewaard.

4. Opvragen beschikbare digitale medische gegevens

Het Langeland Ziekenhuis biedt patiënten de mogelijkheid om de bij ons beschikbare digitale medische gegevens op te vragen. Deze kunt u laagdrempelig opvragen via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Klik hier voor meer informatie over PGO's

De gegevens die digitaal beschikbaar zijn kunnen ook worden aangeleverd op een USB-stick. Hierop staat wat er over de patiënt digitaal geregistreerd staat in onze systemen. Zoals de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), specialisten- en ontslagbrieven, laboratoriumuitslagen en radiologieverslagen. Klik hier voor meer informatie over de aanvraag.
Klik hier om de digitaal beschikbare medische gegevens op te vragen.

5. Kosten van een kopie afschrift dossier of digitale aanvraag

Het LangeLand Ziekenhuis brengt geen kosten in rekening voor kopieën van een dossier. Bij een tweede of volgend verzoek kunnen kosten in rekening worden gebracht.

6. Opvragen röntgenbeelden

Röntgenfoto’s worden vandaag de dag op cd-rom (of dvd) gebrand. Een cd-rom of dvd kunt u laten branden nadat u zich gelegitimeerd heeft, hiervoor dient u zich zelf bij de afdeling radiologie te melden.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.