;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Rechten van betrokkenen

Rechten van betrokkenen
Via het ‘Aanvraagformulier rechten van betrokkenen’ kunt u bijzondere verzoeken doen aangaande uw persoonsgegevens en de verwerking hiervan. Eerst volgt hieronder een korte beschrijving van de rechten die u heeft. Uitgebreide informatie leest  u in de ‘Beschrijving rechten van betrokkenen onder de AVG’.

Recht op informatie
U hebt het recht op informatie waardoor u onder andere weet op welke wijze uw gegevens worden verwerkt, vanuit welke bronnen uw gegevens afkomstig zijn en wat de grondslag is voor het verwerken ervan.

Recht op inzage en kopie
Voor dit onderdeel verwijzen wij u naar de website: 'Toelichting bij Aanvraagformulier inzage patiëntdossier'.

Recht op correctie en aanvulling
U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Indien wij als ziekenhuis onjuiste gegevens gebruiken, dienen wij deze voor u aan te passen. Het gaat hierbij om feitelijke gegevens en niet om het aanpassen of toevoegen van meningen, opinies of conclusies.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)
Indien u wenst dat al uw gegevens worden verwijderd, kunt u zich beroepen op dit recht. Dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens en hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo geldt dit recht alleen als persoonsgegevens niet langer nodig zijn, u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden op grond van een wettelijke verplichting.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan niet indien de verwerking van de gegevens gebaseerd is op andere grondslagen zoals bijvoorbeeld de behandelovereenkomst of vanwege een wettelijke plicht (dossierplicht).

Recht op beperking van de verwerking
U kunt zicht hierop beroepen indien gegevens mogelijk onjuist zijn, onrechtmatig zijn verwerkt, de gegevens niet meer nodig zijn, of bezwaar wordt gemaakt. Het ziekenhuis mag in geval van het beroepen op dit recht, de gegevens niet verwerken. Dit is een tijdelijke maatregel tot meer duidelijkheid is verkregen over de accuraatheid en verwerking van de gegevens.

Recht op dataportabiliteit
Dit recht houdt in dat u uw persoonsgegevens ontvangt, die wij van u hebben. Ook kunt u verzoeken deze rechtstreeks naar een andere organisatie over te dragen. Gegevens kunnen worden overgedragen indien u deze gegevens zelf actief en bewust heeft verstrekt, direct of indirect. Of indien het gegevens betreft die automatisch worden verwerkt en indien het gegevens betreft die verwerkt worden op ondubbelzinnig dan wel uitdrukkelijke toestemming van betrokkene en/of de noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.