Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

Vergoeding en tarieven

Vragen over de factuur van het LangeLand Ziekenhuis?
Heeft u een vraag over een factuur van uw zorg bij het LangeLand Ziekenhuis? Kijk eens bij onze veelgestelde vragen.
 
Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u goed verzekerd bent voor de zorg in het LangeLand Ziekenhuis.

Op www.dezorgnota.nl vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de vergoeding van zorg. Deze landelijke website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten.

U kunt ook contact opnemen met onze afdeling Debiteurenbeheer:

  • E-mail: debiteurenbeheer@LLZ.nl (vermeldt u het betreffende factuurnummer, uw geboortedatum en indien mogelijk uw patiëntnummer). 
  • Telefonisch: telefoonnummer (079) 346 26 76 of (079) 346 26 77.  Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur.

Contracten met zorgverzekeraars

Het LangeLand Ziekenhuis heeft in 2017 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met uitzondering van de ZEKUR polis van Univé.
Heeft u deze polis? Informeer dan eerst bij uw zorgverzekeraar over de kosten van uw onderzoek of behandeling. Indien u met ZEKUR polis wel kiest om in het Lange Land ziekenhuis behandeld te worden, dan zult u voorafgaand aan uw bezoek een voorschot van € 250 moeten betalen.

Het ziekenhuis is niet bekend met de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen bij verschillende zorgverzekeraars. U bent zelf verantwoordelijk om uw polisvoorwaarden te controleren of te informeren bij uw zorgverzekeraar.
Klik op de lijst van Indenpender of uw verzekeraar een contract heeft bij ons.

De kosten van een behandeling worden niet altijd (helemaal) vergoed!
Iedere inwoner van Nederland is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Veel onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt u echter wel rekening met uw eigen risico, hier vallen de kosten van ziekenhuiszorg ook onder.

Het is ook mogelijk dat u een naturapolis of budgetpolis heeft afgesloten, waarbij uw zorgverzekeraar de zorg in het LangeLand Ziekenhuis niet of slechts deels vergoedt. Ook worden sommige behandelingen alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft. Voor zorg die valt onder uw aanvullende verzekering krijgt u zelf de rekening van het ziekenhuis. U kunt deze rekening vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar. Vergoeding vindt plaats conform uw polisvoorwaarden. De hoogte van de vergoeding kan lager zijn dan de kosten die het ziekenhuis in rekening brengt, u zult dan een deel zelf betalen. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen. 

Altijd een verwijsbrief nodig

Ziekenhuiszorg is tweedelijns zorg. Dat betekent dat verwijzing vanuit de (huis)arts noodzakelijk is. Dit mag ook een arts uit een ander ziekenhuis zijn of de verloskundige. Zonder een geldige verwijzing mag de zorg niet vergoed worden vanuit de basisverzekering. Het LangeLand Ziekenhuis mag de factuur dus niet naar uw zorgverzekeraar sturen. U zult de rekening dus zelf moeten betalen. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Ziekenhuisbezoek in 2017, eigen risico betalen van 2016?

Uw eigen risico betalen over een ander jaar dan u verwachtte? Of over een jaar waarin u niet in het ziekenhuis bent geweest? De Nederlandse Zorgautoriteit brengt het voor u in beeld in dit overzicht met een voorbeeld inclusief fictieve bedragen.

Hoeveel kost mijn behandeling?

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze DBC wordt bepaald door de diagnose en de zorgactiviteiten die worden uitgevoerd. De DBC bevat een declaratiecode waarvoor met elke zorgverzekeraar een prijs wordt afgesproken. Omdat vooraf niet altijd duidelijk is welke zorg u precies gaat krijgen of welke diagnose door de arts getypeerd wordt, is het soms lastig om een inschatting van de kosten te maken. Met een declaratiecode kunt u de passantenprijs zelf opzoeken in de passantenprijslijst (zie onder aan deze pagina). Deze prijs kan afwijken van de prijs die we met uw zorgverzekeraar hebben afgesproken.

Wanneer ontvangt u de factuur?

Het ziekenhuis brengt het tarief van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) na afloop van de behandeling in rekening bij de zorgverzekeraar, of bij uzelf. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.
 
Een DBC staat een bepaalde periode open, maximaal 120 dagen en wordt afgesloten volgens landelijk vastgestelde afsluitregels. Na afsluiting van een DBC wordt de nota aan de zorgverzekeraar verstuurd. Tussen afsluiting en facturering kan enige tijd zitten. Daarna heeft de zorgverzekeraar nog tijd nodig om de factuur te verwerken en het eventueel eigen risico te verrekenen.

Tarieven

Voor de (kleine) zorgverzekeraars waarmee geen contract is afgesloten of voor niet verzekerde zorg, gelden de prijzen uit de passantenprijslijst (onder aan de pagina). Deze tarieven gelden ook als u niet verzekerd bent.

Tarieven diagnostisch onderzoek

Het LangeLand Ziekenhuis verzorgt diagnostische onderzoeken op aanvraag van uw (huis)arts of verloskundige. Dit noemen we ‘eerstelijns zorg’. Het gaat hier bijvoorbeeld om bloedonderzoek, het maken van een röntgenfoto of het maken van een hartfilmpje. U heeft dan geen afspraak bij een specialist van het ziekenhuis maar wordt direct doorverwezen voor het onderzoek. De huisarts of verloskundige bespreekt de uitslag met u. Houdt er rekening mee dat de kosten van deze onderzoeken ten laste van uw eigen risico komen.

Eigen risico

De kosten voor ziekenhuiszorg, diagnostisch onderzoek, medicijnen of voor andere voorgeschreven zorg komen ten laste van uw eigen risico. Het eigen risico is alleen van toepassing op de zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. In 2017 bedraagt het verplicht eigen risico € 385.

Betalingsregeling

Indien u zelf een factuur van het LangeLand Ziekenhuis moet voldoen dan is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Debiteurenbeheer.
• E-mail: Debiteurenbeheer@LLZ.nl (vermeldt u het betreffende factuurnummer, uw geboortedatum en indien mogelijk uw patiëntnummer).
• Telefonisch: telefoonnummer (079) 346 26 76 of (079) 346 26 77. Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 11.00 uur.

Heeft u geen verzekeringsbewijs of bent u onverzekerd?

Als u niet verzekerd bent dan komen alle zorgkosten voor uw eigen rekening. Het LangeLand Ziekenhuis vraagt u dan een voorschot van minimaal € 250,00 te betalen. U kunt dit bedrag contant of per pin voldoen. Pas als dit voorschot is voldaan kunt u zich melden op de polikliniek. Als de behandeling is afgerond wordt de definitieve factuur verrekend met het door u reeds betaalde voorschot. Zijn de kosten van uw behandeling lager dan
€ 250,00 dan krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Zijn de kosten hoger, dan moet u het verschil bijbetalen, binnen de daarvoor geldende termijn.

Patiënt uit het buitenland

Buitenlandse patiënten uit Europa, met een geldige European Health Insurance Card (EHIC) hoeven niet altijd een voorschot te betalen. Indien patiënten buiten Europa komen, dan zal er vooraf een voorschot voor de behandeling betaald moeten worden.

Passantentarieven 2017

Passantenprijslijst (geneesmiddelen) 2017
Passanten prijslijst DBC- en overige zorgproducten_2017

Passantentarieven 2016

Prijzen over de periode 1 januari 2016 t/m 30 april 2016
Prijzen over de periode 1 mei 2016 t/m 31 december 2016

Betalingsvoorwaarden

Voor de algemene betalingsvoorwaarden klik HIER.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken. Lees meer informatie over dit onderwerp.

Doorgaan zonder cookies Accepteren