;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192

Enquête over de tevredenheid van de Pipo-poli

Uw kind is enige tijd geleden behandeld op de Pipo-poli van het LangeLand Ziekenhuis. In deze enquête vindt u een aantal op u gerichte vragen over deze behandeling.

Wij willen graag weten welk oordeel u heeft over de zorg die de de kinderarts, kinderurotherapeute en andere medewerkers van de Pipo-poli voor uw kind geleverd hebben. Uw ervaringen kunnen leiden tot verbeteringen in onze zorg, waar ook toekomstige patiënten en familieleden van kunnen profiteren.
Wij stellen het enorm op prijs als u bereid bent onderstaande vragen voor ons in te vullen.

Onze inschatting is dat het invullen van de vragenlijst ongeveer 10 minuten zal duren. Vult u de vragenlijst op uw gemak in. Er bestaan geen 'goede' of 'foute' antwoorden. Het gaat om uw eigen mening. Denkt u niet te lang over de vragen na, want het eerste antwoord dat bij u opkomt, is meestal het meest geschikte antwoord. Als u twijfelt, geef dan het antwoord dat het dichtst in de buurt komt. De meeste vragen kunt u beantwoorden door het hokje aan te kruisen dat vóór het antwoord staat. Als u op een andere manier kunt antwoorden staat dit bij de vraag aangegeven.
 
Wij willen tot slot benadrukken dat deelname aan het onderzoek vrijwillig is. De resultaten worden anoniem geanalyseerd. Als u vragen heeft naar aanleiding van het invullen van de vragenlijst, dan kunt u deze altijd aan ons stellen. Wij zijn bereikbaar via e-mail: s.vanmeurs@llz.nl

Wij willen u verder attenderen op de mogelijkheid om ook uw mening te geven via de website van Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl/schrijf-een-waardering).
 
Klik op de volgende knop om onze enquête in te vullen:

 

 

 

 

 

 

 

Pipo-poli

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.