Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

apotheek internet.jpg

Apotheek

Telefonische bereikbaarheid

De dienstapotheek 's avonds, in het weekend en tijdens feestdagen (079) 331 9192.

De ziekenhuisapotheek zorgt ervoor dat alle patiënten die in het Lange Land ziekenhuis worden opgenomen, veilig behandeld kunnen worden met medicatie. Het inkopen en leveren van medicatie is daar slechts een onderdeel van. De ziekenhuisapotheek werkt continu aan het verbeteren van de medicatieveiligheid in het ziekenhuis. Bovendien werken wij intensief samen met openbare apotheken, huisartsen en wijkverpleging, zodat u zo veilig mogelijk behandeld kunt worden.

Daarnaast werken wij samen met alle ziekenhuisapotheken uit de regio, onder andere op het gebied van de inkoop van geneesmiddelen, het bereiden van geneesmiddelen op voorraad en op maat voor individuele patiënten en laboratoriumbepalingen van geneesmiddelen.

Hoe is de medicatieveiligheid georganiseerd?

Indien u in het ziekenhuis komt voor een behandeling, is het erg belangrijk dat uw behandelaar weet welke medicatie u gebruikt. U kunt ons hierbij op meerdere manieren helpen:

  • U kunt een actueel medicatieoverzicht vragen aan uw openbare apotheek en deze meenemen bij uw ziekenhuisbezoek.
  • U kunt uw openbare apotheek toestemming geven om uw medicatiegegevens elektronisch met ons te delen via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Klik hier voor meer informatie over het LSP.
  • Bent u overgevoelig voor bepaalde medicatie? Laat dit dan weten aan uw arts of verpleegkundige. Zij houden dan daarmee rekening bij uw behandeling

De ziekenhuisapotheek controleert de thuismedicatie van iedereen die in het Lange Land ziekenhuis wordt opgenomen. Als u hier toestemming voor heeft gegeven, dan vragen wij uw medicatiegegevens op bij uw openbare apotheek, verzorg- of verpleeghuis.

Indien u wordt opgenomen voor een operatieve ingreep, dan neemt een apothekersassistent bij de preoperatieve screening uw medicatie met u door, zodat uw medicatie bij opname goed in ons systeem staat.

Als tijdens uw opname nieuwe medicatie wordt voorgeschreven, dan controleren wij of dit goed samengaat met de medicatie die u al gebruikte, of de juiste dosering voorgeschreven is en of het geneesmiddel veilig toegediend kan worden. Zo nodig overleggen wij met uw arts over wijziging van de medicatie.

Wij ondersteunen de artsen en verpleegkundigen bij het voorschrijven, klaarmaken en toedienen van medicatie en controleren of dit op een veilige manier gebeurt.

Als u het ziekenhuis verlaat, dan communiceert ons Apotheek Service Punt uw medicatieoverzicht en eventuele ontslagrecepten aan de volgende zorgverlener (uw openbare apotheek, verzorg- of verpleeghuis).

Als er onverhoopt fouten met medicatie gemaakt worden, dan worden deze structureel geanalyseerd, zodat deze in de toekomst voorkomen worden. Hiervoor beschikt het Lange Land Ziekenhuis over een zogenaamd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS).

Heeft het ziekenhuis alle geneesmiddelen op voorraad?

Tijdens uw verblijf in het Lange Land Ziekenhuis krijgt u uw medicatie van het ziekenhuis. Het kan zijn dat deze medicatie er anders uit ziet dan u gewend bent. Dit kan verschillende redenen hebben:

  • U krijgt hetzelfde geneesmiddel in een andere verpakking. In het ziekenhuis zijn de meeste geneesmiddelen verpakt in een speciale ziekenhuisverpakking, zodat per tablet (of capsule, zetpil, etc.) te zien is welk geneesmiddel het is en wat de houdbaarheid is.
  • U krijgt hetzelfde geneesmiddel van een andere fabrikant. De vorm en kleur van het geneesmiddel kan per fabrikant verschillen.
  • U krijgt een ander geneesmiddel met dezelfde werkzaamheid. Indien een geneesmiddel tijdelijk vervangen wordt door een ander geneesmiddel, gebeurt dit altijd in overleg met uw arts. Als u het ziekenhuis verlaat, dan wordt uw medicatie weer omgezet naar de medicatie die u ervoor gebruikte.

Het is namelijk niet mogelijk om alle geneesmiddelen van alle fabrikanten op voorraad te hebben. Het kan gebeuren dat uw medicijnen niet op voorraad zijn bij de ziekenhuisapotheek en dat er ook geen goed alternatief beschikbaar is. In dat geval zult u tijdelijk uw eigen medicatie blijven gebruiken.

Sommige geneesmiddelen zijn niet commercieel verkrijgbaar, maar kunnen wel nodig zijn voor uw behandeling. Indien nodig worden deze geneesmiddelen op maat gemaakt. U kunt hierbij denken aan cytostatica die gebruikt worden bij de behandeling van kanker, maar dit kan bijvoorbeeld ook een specifieke drank, crème of injectie zijn.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Wij vragen voorafgaand aan ieder bezoek aan de polikliniek of bij een opname in ons ziekenhuis uw medicatiegegevens op. Indien u al toestemming heeft gegeven aan uw openbare apotheek om uw medicatiegegevens elektronisch met ons te delen via het Landelijk Schakel Punt (LSP), dan kunnen wij dit elektronisch opvragen. Klik hier voor meer informatie over het LSP. Wij kunnen vooraf niet zien of u hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat wij uw gegevens proberen op te vragen, terwijl u aan de openbare apotheek heeft laten weten dat u de gegevens niet wilt delen.

Indien nodig vragen wij u bij opname om een toestemmingsformulier te ondertekenen voor het opvragen van uw medicatie. Hiermee kunnen wij (eenmalig) uw medicatiegegevens opvragen bij uw openbare apotheek

Tijdens opname kunnen uw medicatiegegevens alleen door bevoegde personen ingezien worden: artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, apothekers en apothekersassistenten. Zij hebben deze gegevens immers nodig om u goed te kunnen behandelen. Uiteraard hebben zij een geheimhoudingsplicht.

Hoe worden medicatiewijzigingen doorgegeven als ik het ziekenhuis verlaat?

Als u het ziekenhuis verlaat, dan communiceert ons Apotheek Service Punt (ASP) uw medicatieoverzicht en eventuele ontslagrecepten aan de volgende zorgverlener.

Het ASP controleert uw ontslagmedicatie, overlegt zo nodig met uw behandelend arts en geeft uw actuele medicatieoverzicht door aan uw openbare apotheek, het verzorg- of verpleeghuis.

Voor zorgprofessionals:

Apotheek Service Punt

Het Apotheek Service Punt Zoetermeer (ASP) is een onderdeel van de ziekenhuisapotheek. Het ASP communiceert het actuele medicatieoverzicht en eventuele ontslagrecepten aan de volgende zorgverlener (openbare apotheek, verzorg- of verpleeghuis), zodat deze beschikt over alle relevante informatie om de farmaceutische zorg over te kunnen nemen.

Heeft u vragen over ontslagmedicatie van patiënten dan kunt u contact met ons opnemen. Indien mogelijk geven wij direct antwoord op uw vraag. Zo nodig overleggen wij met de voorschrijver.

Contactgegevens Ziekenhuisapotheek

U kunt onze ziekenhuisapotheek bereiken op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.
Tel: (079) 346 2501
Fax: (079) 346 2504

Dringend medicijnen nodig?

Tussen 08:00-18:00 gaat u naar uw eigen apotheek
's Avonds, in het weekend en tijdens feestdagen kunt u terecht bij de dienstapotheek aan de achterzijde van het ziekenhuis (Ingang Centrum Acute Zorg)
Tel: (079) 331 9192

Patrick Lager.jpg

P. Lager

Specialisatie
apotheker
Maisa Sjak Shie.jpg

M. Sjak Shie

Specialisatie
apotheker

A. Sobels

Specialisatie
apotheker
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.