Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

geestelijke verzorging2.jpg

Geestelijke verzorging

Een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de polikliniek kan ingrijpend zijn voor de patiënt en diens naasten. Een gesprek met de geestelijk verzorger, ongeacht de levensovertuiging van de patiënt, kan dan ondersteuning bieden en bijdragen aan goede zorg.

Voor patiënten en hun naasten

De begeleiding is voor alle patiënten van het LangeLand Ziekenhuis, ongeacht hun levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. Centraal in de begeleiding staat de belevingswereld van de patiënt. De thema’s van de individuele gesprekken worden aangereikt door de patiënt. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld:

 • Zingeving- en levensvragen:
  • Waarom moet dit alles mij gebeuren?
  • Waar kan ik nog op bouwen? Ik dreig de grip op mijn leven te verliezen.
  • Wat is nog van waarde? Waar kan ik steun vinden?
  • Wie ben ik nog?
  • Hoe moet het verder met mij, mijn familie of gezin?
  • Ervaringen van schaamte, schuld of verdriet (tegenover anderen en/of God).
  • Als geloof en religie een rol speelt in het leven van patiënten.
  • Ik sta voor een moeilijk besluit, hoe kan ik alles goed overwegen? Wat past bij mij?
 • Aandacht voor het (levens-)verhaal van de patiënt
 • Verlies in de breedste zin van het woord
 • Rol van religie en levensbeschouwing in het leven van de patiënt
 • Omgaan met gevoelens van angst, hoop, verdriet, onzekerheid

Verder kan de geestelijke verzorging ingezet worden bij:

 • Stervensbegeleiding
 • Rouw en verlies verwerking
 • Hulp bij het nadenken over moeilijke beslissingen
 • Rituelen (bijvoorbeeld: ziekenzegen, doop, naamgevingsritueel)

Ook familie/naasten kunnen een beroep doen op de geestelijke verzorging.

Dienst

Iedere zondagmorgen is er om 10.30 uur een christelijk oecumenische viering in de Toneelzaal van het ziekenhuis. U kunt hierbij aanwezig zijn of deze viering volgen via de radio op de afdeling.

Wat doet de geestelijk verzorger?

Geestelijke verzorging is de begeleiding van patiënten bij het onderzoeken van vragen en thema’s die te maken hebben met zingeving, levensbeschouwing en/of geloof. Het doel van de begeleiding is thema’s te benoemen, te duiden en mogelijkerwijs in een ander perspectief plaatsen ten dienste van behandeling en herstel.

Verschillende religies – eigen geestelijke

Het LangeLand Ziekenhuis biedt algemene geestelijke verzorging. Daarmee worden de meeste vragen van patiënten opgevangen. Het kan gebeuren dat patiënten een geestelijk leider (imam, priester, pandit, humanistisch raadsman/-vrouw, dominee) van zijn of haar eigen levensbeschouwelijke achtergrond wil spreken. In overleg met de geestelijk verzorgers wordt dan een geestelijke van de eigen achtergrond ingeschakeld.

Ook de eigen pastor/voorganger van de gemeenschap waartoe u behoort, is van harte welkom om u in het ziekenhuis te bezoeken.

Stiltecentrum 

Het Stiltecentrum bevindt zich op de 4e etage van ons ziekenhuis (route 73). Deze ruimte is 24 uur per dag open en toegankelijk voor een ieder.

Bereikbaarheid

U kunt de geestelijk verzorgers bereiken:

 • direct, door te bellen met telefoon 079 3462626, toestel 2668;
 • door te bellen met de receptie van het ziekenhuis telefoon 079 3462626;
 • door de arts of verpleegkundige te vragen om de geestelijk verzorger van de afdeling in te schakelen en aan te geven dat u graag met iemand wil praten over wat er allemaal met u gebeurt.

Geestelijk verzorgers

   

Frank Kazenbroot
Aanwezig op dinsdag en donderdag
Routes 57 (Cardiologie), 59 (IC/CCU), 63 (Chirurgie/Urologie), 65 (Gynaecologie, KNO, Orthopedie)

 

 

 

 

 

Marijn Gilhuis
Aanwezig op maandag en woensdag
Routes 51,54 (Kinder- en Kraamafdeling), 60 (intern/Oncologie/Chemotherapie), 69 (Intern/Long), 62 (Neurologie/Stroke-unit) 

 

 

 

 

Het maandblad van de Geestelijke Verzorging, de Ontmoeting, leest u hier.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.