Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

geriatrie foto

Geriatrie

Telefonische bereikbaarheid

(079) 346 2335

Route informatie

Volg route 74 (hoofdingang, met de lift naar 4e etage)

Werkwijze geriatrie

Een verwijzing voor een polikliniek bezoek krijgt u via de huisarts of een medisch specialist. De verwijzing wordt door uw arts naar de polikliniek geriatrie gestuurd. Wij vragen of u wilt komen onder begeleiding van een familielid of andere mantelzorger. Bij de afspraak wordt rekening gehouden met dagen en tijden die uw voorkeur hebben. De poli assistente belt u op voor een afspraak. Via de post wordt deze afspraak bevestigd. Er zijn korte wachttijden voor de polikliniek geriatrie. Aan het einde van de afspraak wordt eventueel samen met u een plan gemaakt voor nader onderzoek en voor de behandeling.

Wat is geriatrie

Geriatrie is het ziekenhuisspecialisme dat zich richt op ouderen. Senioren hebben vaak meerdere (complexe) problemen tegelijk. Veel voorkomende problemen zijn:

  • Onverklaarde achteruitgang in het functioneren
  • Loopstoornissen en vallen
  • Geheugenproblemen en verwardheid
  • Somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek
  • Incontinentie (Problemen met urineren en stoelgang)
  • Voedingsproblemen
  • Polyfarmacie (gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijk)
  • Een combinatie van bovengenoemde problemen

Door deze problemen kan het zelfstandig functioneren van de patiënt worden bedreigd, waardoor de patiënt (meer) hulp nodig heeft. Naast de algemeen medische behandeling hebben wij aandacht voor herstel  en behoud van zelfredzaamheid en de kwaliteit van het leven, zodat de patiënt langer in staat is in de vertrouwde omgeving te blijven.

De geriater

De geriater is een medisch specialist, gespecialiseerd in het voorkomen, onderzoeken en behandelen van ziekten die samenhangen met of in sterke mate beïnvloed worden door veroudering. De geriater werkt samen met een verpleegkundig specialist of een verpleegkundige geriatrie. Zo nodig zijn ook andere behandelaars bij de behandeling betrokken (casemanagers dementie, fysiotherapeuten, diëtisten, psycholoog). De geriater is eindverantwoordelijk voor het onderzoek, het behandelplan en de uitvoering daarvan.

De verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een master-opleiding. Zij is ervoor opgeleid om zelfstandig patiënten te onderzoeken en te behandelen. De verpleegkundig specialist doet specifieke onderdelen van het geriatrisch onderzoek. Zij bespreekt haar bevindingen met de geriater en samen komen zij tot een diagnose en adviezen voor de behandeling.

Consulten verpleegafdelingen

Op bijna alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis liggen acuut opgenomen (kwetsbare) ouderen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat bij de ziekenhuisopname bijkomende problemen van ouderen niet of niet tijdig worden onderkend. Hierbij kunt u denken aan verwardheid (delier), stemmingsklachten, vallen, ondervoeding of geheugenverlies. Hierdoor loopt de patiënt extra risico om functioneel achteruit te gaan en wordt de kans op complicaties groter. De geriater kan adviezen geven om deze problemen  te voorkomen of op te lossen. Daardoor kan ook de ligduur vaak worden beperkt. Uw behandelend specialist kan zo nodig de geriater vragen om bij u op de verpleegafdeling langs te komen.

 Valpoli

Uw huisarts of een andere medisch specialist kunnen u verwijzen naar een polikliniek bezoek van de Valpoli na een val of bij verminderde mobiliteit zonder duidelijke oorzaak. Voor meer informatie kijkt u onder Valpoli.

 

Algemene folders

Gerelateerde Links

Mariette Grandiek.jpg

M. Grandiek

Specialisatie
geriater
Gestudeerd in:
Amsterdam
Aandachtsgebied(en):
polyfarmacie
delier
geheugenstoornissen
Heleen Lans.jpg

H. Lans

Specialisatie
geriater
Gestudeerd in:
Utrecht
Aandachtsgebied(en):
Cognitieve stoornissen en palliatieve zorg

Publicaties:
The Effect of Ramelteon on Delirium and Other Circadian Rhythm Disturbances. A Systematic Review.
Will carotid angioplasty become the preferred alternative to staged or synchronous carotid endarterectomy in patients undergoing cardiac surgery?

 

B. van den Bliek

Specialisatie
geriater
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.