Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

DSC02027

KNO

Telefonische bereikbaarheid

(079) 346 2593

Route informatie

Volg routenummer 27

Heeft u een probleem aan uw keel, neus of oren? Dan kunt u terecht bij de nieuwe, ruim opgezette polikliniek KNO in het LangeLand Ziekenhuis. De KNO-artsen behandelen ook aandoeningen in het overige hoofd-hals gebied, zoals gezwellen in de hals en in de speekselklieren, en afwijkingen van de slokdarm. Daarnaast verrichten zij in samenwerking met de Huidkliniek van het ziekenhuis plastische en reconstructieve ingrepen aan het gezicht.

Herhaalrecept medicatie

Als u herhaalrecepten wilt aanvragen klik dan hier voor het online formulier

Video's                                 

Samenwerkingen

De KNO-artsen werken nauw met elkaar samen. Zo is er op dinsdag- , donderdag- en vrijdagochtend een gezamenlijk spreekuur waar patiënten worden besproken die in aanmerking komen voor een specifieke behandeling. Op oncologisch gebied werken de KNO-artsen samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. De afdeling KNO van het LangeLand Ziekenhuis is gemachtigd om co-assistenten op te leiden.

De keel

Behalve amandelen verwijderen en tongriempjes verlengen, doet de KNO-arts ook minder bekende ingrepen. Voorbeelden zijn antisnurk-operaties, operaties aan de stembanden bij heesheidsklachten, operaties aan de speekselklier en het behandelen van afwijkingen en kwaadaardige aandoeningen in de mond en keel. Ook kan de KNO-arts advies geven bij stemstoornissen.

De neus

We verhelpen neusverstoppingen door operaties aan het tussenschot (septumcorrectie) en behandelen poliepen. Met moderne technieken kunnen we ook de neusbijholten opereren.  Allergische klachten van de bovenste luchtwegen behoren eveneens tot ons werkterrein.

Het oor

Vanzelfsprekend plaatst de KNO-arts de bekende ‘buisjes’, daarnaast behandelt hij een scala aan andere oorklachten waaronder ontstekingen en oorsuizen. Ook voert hij operaties uit aan het trommelvlies en de gehoorgang. Evenwichtsklachten kunnen we aanpakken in samenwerking met neurologen in de speciale ‘duizeligheidpoli’. Ouderen met slechthorendheid kunnen na een consult meteen een hoortest laten maken.

De hals

Gezwellen in de hals, zowel goedaardig als kwaadaardig, worden meestal veroorzaakt door afwijkingen in het KNO-gebied. Hetzelfde geldt voor slikklachten. Met deze klachten kunt u eveneens terecht bij de KNO-arts.

Plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie

De KNO-arts/aangezichtschirurg houdt zich ook bezig met plastische en reconstructieve ingrepen aan het gezicht. Vooral aan neus en oren kunnen plastische ingrepen (om gericht een lichaamsdeel een beter uiterlijk te geven) of reconstructieve ingrepen nodig zijn. Bij reconstructieve chirurgie gaat het vooral om het herstellen van een bepaalde lichaamsfunctie na het verwijderen van huidkanker. Mogelijke ingrepen zijn in- en uitwendige neuscorrecties, het verhelpen van flaporen en het corrigeren van huiddefecten/littekens in het gezicht , met name nadat huidtumoren zijn verwijderd.

 

 buisje filmpje

Veelgestelde vragen

1. Mag iemand met trommelvliesbuisjes vliegen?
2. Wat moet je doen als een oor met een trommelvliesbuisje "loopt"?
3. Mag iemand met trommelvliesbuisjes water in de oren krijgen?
4. Kunnen trommelvliesbuisjes aanleiding geven tot schade op latere leeftijd?
5. Wanneer terugkomen voor controle na plaatsing van een trommelvliesbuisje?
6. Welke complicaties zijn te verwachten na plaatsing trommelvliesbuisjes?
7. Wat zijn de gevolgen van langdurige niet-behandelde OME?
8. Veroorzaakt kouvatten verkoudheid?
9. Waarom komt verkoudheid vaker voor in de herfst en de winter?
10. Wat kunt u doen om de verschijnselen van een verkoudheid te verminderen?

 
1. Mag iemand met trommelvliesbuisjes vliegen?
Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen. Er zullen aanmerkelijk minder klachten bij dalen en stijgen optreden dan gewoonlijk, omdat de buisjes drukveranderingen in het middenoor volgen.
 
2. Wat moet je doen als een oor met een trommelvliesbuisje "loopt"?
Het is niet ongebruikelijk dat er bij patiënten met een trommelvliesbuisje een "loopoor" ontstaat. Meestal geneest dit loopoor spontaan binnen enkele dagen tot een week. Indien het oor na één week nog niet droog is kunnen oordruppels en/of antibiotica worden voorgeschreven. In oordruppels zitten in het algemeen geneesmiddelen die bij ontsteking genezen. In de bijsluiter staat vaak vermeld dat oordruppels niet mogen worden gegeven bij een gaatje in het trommelvlies. Indien het oor ontstoken is zoals bij een “loopoor” treden deze bijwerkingen niet op. Geen pijnstillende oordruppels geven, zoals bijvoorbeeld Otalgan en Lidocaine.
 
3. Mag iemand met trommelvliesbuisjes water in de oren krijgen?
Een trommelvliesbuisje heeft een dermate kleine doorsnede dat alleen water onder hoge druk of water waarvan de oppervlakte-spanning verlaagd is (zeepwater) naar binnen kan dringen. Douchen en haarwassen kan zonder doppen. Kinderen met trommelvliesbuisjes mogen zwemmen: - in gewone Nederlandse zwembaden zonder doppen - in zwembaden met extra verwarmd water (zogenaamde tropische zwemparadijzen), in open water en in het buitenland is het verstandig wel doppen te gebruiken. Neem de door de arts voorgeschreven oordruppels mee op een vakantie als er wordt gezwommen. De eerste 14 dagen na het plaatsen van een buisje wordt aangeraden nog niet te gaan zwemmen, omdat het trommelvliesbuisje die tijd nodig heeft om goed vast te gaan zitten.
 
4. Kunnen trommelvliesbuisjes aanleiding geven tot schade op latere leeftijd?
Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat kinderen, zelfs indien het meermalen nodig is om een trommelvliesbuisje te plaatsen, blijvende schade daarvan aan trommelvliezen of gehoororgaan ondervinden.
 
5. Wanneer terugkomen voor controle na plaatsing van een trommelvliesbuisje?
Uw kind wordt 4 tot 6 weken na het plaatsen van de trommelvliesbuisjes gecontroleerd op de polikliniek KNO. Hierna vindt er een controle plaats na 1 jaar en uiteraard eerder bij klachten.
 
6. Welke complicaties zijn te verwachten na plaatsing trommelvliesbuisjes?
Het directe risico van het plaatsen van een trommelvliesbuisje is gehoorverlies, maar de kans hierop is nagenoeg nihil. Andere complicaties zijn een loopoor (reeds op de vorige pagina beschreven) en het niet dichtgroeien van het trommelvlies nadat het buisje is uitgestoten. De complicaties van het plaatsen van trommelvliesbuisjes moeten worden afgewogen tegen de gevolgen van het niet behandelen.
 
7. Wat zijn de gevolgen van langdurige niet-behandelde OME?
De gevolgen van langdurig niet-behandelde OME zijn nog steeds een onderwerp van studie (het "KNOOP-project" in Nijmegen). Deze gevolgen kunnen zijn: leer-, spraak-, school- en gedragsproblemen als gevolg van een tijdelijke slechthorendheid. Voorts kunnen blijvende trommelvlies- en middenoorbeschadigingen optreden.
 
8. Veroorzaakt kouvatten verkoudheid?
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat kouvatten verkoudheid veroorzaakt. Uw weerstand kan door afkoelen wel afnemen, waardoor u gevoeliger wordt voor het verkoudheidsvirus.
 
9. Waarom komt verkoudheid vaker voor in de herfst en de winter?
Mensen besmetten elkaar dan met de nieuwe verkoudheidsvirussen. U wordt gemakkelijker besmet met die nieuwe virussen als grote groepen mensen weer bij elkaar komen, zoals bij de start van scholen na de zomervakantie.

10. Wat kunt u doen om de verschijnselen van een verkoudheid te verminderen?
Een gewone verkoudheid gaat vanzelf over. Wel zijn er middelen om de verschijnselen van verkoudheid te verminderen. Als uw neus verstopt is, kunnen neusdruppels met zoutwater soms wat verlichting geven. U kunt de zoutoplossing zelf maken door een afgestreken theelepel zout op te lossen in een limonadeglas met lauw water. Doe een paar keer per dag (of zo vaak u prettig vindt) een paar druppels in ieder neusgat. U kunt de zoutoplossing ook kant en klaar (als druppels of spray) bij de drogist of apotheek kopen. Medicijnen zijn bij verkoudheid niet nodig. U kunt eventueel xylometazoline-neusdruppels of -spray gebruiken. Dit vermindert de zwelling van het slijmvlies, waardoor u wat gemakkelijker door uw neus kunt ademen. Xylometazoline kunt u zo nodig drie maal per dag en maximaal een week gebruiken. Als u dit middel te lang gebruikt,kan het de slijmvliezen beschadigen. Xylometazoline kunt u zonder recept bij de apotheek of drogist kopen.

 

 

Algemene folders

Gerelateerde Links

Visser_klein.jpg

H.J.A. Visser

Specialisatie
KNO-arts
Gestudeerd in:
Leiden
Aandachtsgebied(en):
neusbijholten
kinder KNO
duizeligheidklachten
OSAS (Slaapapneu)
Paul v. Eerden.jpg

dr. P.A. van der Eerden

Specialisatie
KNO-arts
Gestudeerd in:
R'dam, Nottingham, Portland
Aandachtsgebied(en):
huidtumoren van het gelaat
functionele en esthetische neuschirurgie
plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie
parotis chirurgie

P. van der Eerden is KNO-arts en gespecialiseerd in plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie. De opleiding tot KNO-arts volgde hij in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam met aansluitende meerdere fellowships in de aangezichtschirurgie. (Nottingham, UK and Portland, USA) Hij behaalde in 2006 het Amerikaanse examen van The American Board of Facial Plastic Reconstructive Surgery (Washington) en promoveerde in 2013 op de chirurgische behandeling huidkanker in het hoofd-hals gebied. Tevens is hij geregistreerd voor aangezichtschirurgie bij de Ned. Ver. van Keel- Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd- Hals gebied.

PUBLICATIES

2002 Pitfalls in preoperative management of acquired laryngeal stenosis. The problem of the hidden obstruction in the airway. Hoeve LJH, Van der Eerden PA. International Journal of Pediatric. 64(2002) 29-33

2008 Reconstruction of nasal sidewall defects after excision of nonmelanoma skin cancer: analysis of uncovered subcutaneous hinge flaps allowed to heal by secondary intention. Van der Eerden PA, Simmons M, Vuyk H. Arch Facial Plast Surg. 2008 Mar-Apr;10(2):131-6

2008 Secondary intention healing after excision of nonmelanoma skin cancer of the head and neck: statistical evaluation of prognostic values of wound characteristics and final cosmetic results. Van der Eerden PA, Lohuis PJ, Hart AA, Mulder WC, Vuyk H. Plast Reconstr Surg. 2008 Dec;122(6):1747-55. 

2009 Free cartilage grafts and healing by secondary intention: a viable reconstructive combination after excision of nonmelanoma skin cancer in the nasal alar region.Van der Eerden PA, Verdam FJ, Dennis SC, Vuyk H.Arch FacialPlastSurg. 2009 Jan-Feb;11(1):18-23.

2010 Eighteen years of experience in Mohs micrographic surgery and conventional excision for nonmelanoma skin cancer treated by a single facial plastic surgeon and pathologist.Van der Eerden PA, Prins ME, Lohuis PJ, Balm FA, Vuyk HD.Laryngoscope. 2010 Dec;120(12):2378-84

2010 Full-thickness skin grafts and perichondrial cutaneous grafts following surgical removal of cutaneous neoplasms of the head and neck. Van der Eerden PA, Simmons M, Zuur K, van Tinteren H, Vuyk H.Eur ArchOtorhinolaryngol.2010 Aug;267(8):1277-83 

2013 Skin graft survival on subcutaneous hinge flaps: an algorithm for nasal reconstruction.Almeyda R, Van der Eerden PA, Vuyk H. Laryngoscope.2013 Mar;123(3):605-12 

2013 Proefschrift; Surgical treatment of non-melanoma skin cancer of the head and neck, expanding reconstructive options (UvA), ISBN 978-94-6190-990-9

mevr. I.M. Oskam

I.M. Oskam

Specialisatie
KNO-arts
Gestudeerd in:
Amsterdam en Nijmegen (fellowship)
Aandachtsgebied(en):
aangezichtschirurgie
huidtumoren van het gelaat
functionele en esthetische neuschirurgie
plastische en reconstructieve aangezichtchirurgie

Fellowship: plastische en reconstructieve aangezichtschirurgie

Maurits de Vries

dr. M. de Vries

Specialisatie
KNO-arts
Gestudeerd in:
Leiden, Nijmegen (fellow ship)
Aandachtsgebied(en):
algemene KNO, tologie (oor chirurgie)

Publicaties
Intratumoral hemorrhage, vessel density, and the inflammatory reaction contribute to volume increase of sporadic vestibular schwannomas
de Vries M, Hogendoorn PC, Briaire-de Bruyn I, Malessy MJ and van der Mey AG.
Virchows Arch. 2012 Jun;460(6):629-36.

Mutations affecting BRAF, EGFR, PIK3CA, and KRAS are not associated with sporadic vestibular schwannomas
de Vries M, Bruijn IB, Cleton-Jansen AM, Malessy MJ, van der Mey AG and Hogendoorn PC.
Virchows Arch. 2013 Feb;462(2):211-7.

Tumor-associated macrophages are related to volumetric growth of vestibular schwannomas
de Vries M, Briaire-de Bruijn, Malessy MJ, de Bruïne SF,  van der Mey AG and Hogendoorn PC
Otol Neurotol. 2013 Feb;34(2):347-52

Tumor Biology of Vestibular Schwannoma: A Review of Experimental Data on the Determinants of Tumor Genesis and Growth Characteristics
de Vries M, van der Mey AG and Hogendoorn PC.
Otol Neurotol. 2015 Aug;36(7):1128-36.

BCRP expression in vestibular schwannoma, plexiform neurofibroma and MPNST
de Vries M, van Tellingen O, van der Mey AG, Bunt A. Briaire-de Bruijn I and Hogendoorn PC
Oncotarget. 2017 Sept;8 (51): 88751-88759

Loss of H3K27 tri-methylation is a diagnostic marker for malignant peripheral nerve sheath tumors and an indicator for an inferior survival
Cleven AHG, Al Sannaa GA, Briaire-de Bruijn I, Ingram DR, van de Rijn M, Rubin BP, de Vries M and Watson K, et. al.
Modern Pathology 2016 Jun;6 (29): 582–590

M-CSF and IL-34 expression as indicators for growth in Sporadic Vestibular Schwannoma
de Vries M, Briaire-de Bruijn I, van Benthem PP, van der Mey AG and Hogendoorn PC
Virchows Arch. 2019 Mar;474(3):375-3

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.