Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

Logopedie

Logopedie is een specialisme dat zich richt op de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen in spraak, taal, slikken, stem en gehoor.

In het LangeLand zijn de logopedisten gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van:

  • taalproblemen (afasie) als gevolg van een neurologische aandoening
  • spraakproblemen (dysartrie) als gevolg van een neurologische aandoening
  • slikproblemen (dysfagie)
  • aangezichtsverlammingen
  • voedingsproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen

De logopedisten zijn vooral werkzaam op de volgende afdelingen: Intensive Care,  Interne geneeskunde, Kindergeneeskunde en Neurologie. Ze worden echter ook regelmatig in consult gevraagd op andere afdelingen van het ziekenhuis.

De logopedisten in Langeland Ziekenhuis werken alleen klinisch (dus alleen binnen het ziekenhuis tijdens een ziekenhuisopname). Dit betekent dat u alleen bij hen terecht kunt na verwijzing door een medisch specialist van het LangeLand. Wel is het mogelijk om via een verwijzing van de huisarts, revalidatiearts of verpleeghuisarts een slikvideo of 'fees' aan te vragen.

Slikvideo en FEES

Wanneer het slikken moeilijk gaat of wanneer u zich vaak verslikt, kan een slikvideo door een arts worden aangevraagd. Een slikvideo kan inzicht geven in de oorzaak en de ernst van het slikprobleem. Het onderzoek bestaat uit een logopedisch vooronderzoek en een röntgenonderzoek. Het totale onderzoek duurt maximaal anderhalf uur. De slikvideo’s worden poliklinisch uitgevoerd en worden zo mogelijk in dezelfde week besproken met leden van het silkteam, bestaande uit een radioloog, kno-arts en logopedist. Is een logopedische behandeling noodzakelijk, dan wordt u doorverwezen naar een logopedist bij u in de buurt.

Bij slikproblemen kan er ook een FEES uitgevoerd worden. Dit onderzoek wordt samen met de KNO-arts uitgevoerd. FEES betekent: Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken.  De KNO-arts brengt dan een dun flexibel slangetje met een camera eraan, een scoop, via uw neus in de keel. Op deze manier kan geobserveerd worden of het eten en drinken veilig verloopt (dat wil zeggen: dat het eten of drinken niet in de luchtpijp terecht komen)  of dat aanpassingen nodig zijn.

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.