Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Nefrologie

Wat is nefrologie?

Nefrologie is het vakgebied van de internist die zich verdiept heeft in de oorzaken en behandeling van nierschade. Nierschade kan ontstaan door ziektes van de nier zelf, zoals bijvoorbeeld cystenieren, of door andere ziektes waarbij de nier vaak betrokken raakt, bijvoorbeeld hoge bloeddruk of suikerziekte. De behandeling van nierschade is er op gericht om, na vaststellen van de oorzaak, waar mogelijk de nierfunctie te laten herstellen dan wel te voorkomen dat verdere verslechtering van de nierfunctie optreedt. Indien toch verslechtering optreedt, is de behandeling er op gericht om de complicaties van chronische nierschade te voorkomen. Indien de nierfunctie te slecht wordt, moet worden overgegaan tot niertransplantatie of dialyse. Voor deze behandelingen wordt u dan begeleid door de internist-nefroloog.

dialysecentrum

In het LangeLand Ziekenhuis is het DialyseCentrum Zoetermeer (DCZ) gevestigd. Een samenwerkingsverband van het LangeLand en het Haga Ziekenhuis. Hier kunnen nierpatiënten uit Zoetermeer terecht voor dialyse dicht bij huis.

In het HagaZiekenhuis werken zes nefrologen. Deze werken intensief samen met de internisten van het LangeLand Ziekenhuis. Beurtelings begeleiden zij de dialyse in Zoetermeer. Ook buiten de dialysetijden om, zijn zij 24 uur per dag bereikbaar.

Het aantal dialysepatiënten groeit als gevolg van de vergrijzing en de toename van welvaartsziekten als hart- en vaatziekten en Diabetes Mellitus. Het DialyseCentrum is op deze groei berekend: er is plaats voor 46 patiënten.

Gerelateerde Links

dr. M.M. Buren

Specialisatie
nefroloog

mevr. M.J. Krol-van Straaten

Specialisatie
nefroloog
Vleming.png

dr. L.J. Vleming

Specialisatie
nefroloog
Heidi Selten.jpg

H. Selten

Specialisatie
internist
Gestudeerd in:
Maastricht, Den Haag en Leiden
Aandachtsgebied(en):
nierziekten
dialyse
hypertensie

dr. I.M. van der Meer

Specialisatie
nefroloog
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.