Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Bloedkanker (hematologie)

Hematologie is het specialisme dat zich bezighoudt met ziekten van het bloed, de bloedvormende organen (met name het beenmerg) en de lymfeklieren.

Er zijn verschillende aandoeningen die door de hematoloog worden onderzocht en behandeld. We maken een onderscheid tussen goedaardige (benigne) en kwaadaardige (maligne) aandoeningen. Bij de kwaadaardige aandoeningen is sprake van een ongeremde celdeling, wat we ook wel kanker noemen. De meest voorkomende kwaadaardige aandoeningen die door een hematoloog behandeld worden zijn:

 • Acute en chronische leukemie (AML, ALL, CML, CLL)
 • Lymfeklierkanker (Hodgkin en Non-Hodgkin lymfoom)
 • Multipel myeloom (ook wel ziekte van Kahler genoemd)
 • MDS (Myelodysplasie)
 • Myeloproliferatieve aandoeningen zoals essentiële trombocytose, polycytemia vera en myelofibrose
 • andere zeldzame vormen van beenmerg- of lymfeklierkanker

Niet alle ziekten en behandelingen kunnen hier in het Langeland Ziekenhuis behandeld en/of gegeven worden. In die situaties wordt u door uw behandelend arts doorverwezen naar het HAGA Ziekenhuis.

Behandelingen in het Langeland Ziekenhuis

Chronische myeloïde leukemie (CML)

Het is belangrijk CML goed te behandelen, omdat het anders kan overgaan in een acute vorm van leukemie. Dit wordt een blastencrisis genoemd. CML kan meestal lang onder controle worden gehouden met doelgerichte therapie. Soms wordt ook gekozen voor een behandeling met chemotherapie. Een stamceltransplantatie wordt meestal zo lang mogelijk uitgesteld, maar behoort soms wel tot de opties. Behandeling:

 • Doelgerichte therapie
 • Chemotherapie
 • Chemotherapie gevolgd door allogene stamceltransplantatie (HAGA)
 • Ondersteunende therapie

Chronische lymfatische leukemie (CLL)

CLL ontwikkelt zich meestal traag. Daarom kunnen we vaak wachten met behandelen. We houden u dan natuurlijk wel goed in de gaten en kijken hoe de ziekte zich ontwikkelt. Soms moet CLL wel meteen behandeld worden. Er zijn verschillende behandelopties:

 • Afwachtend beleid
 • Doelgerichte therapie
 • Chemotherapie al dan niet in combinatie met doelgerichte therapie
 • Chemotherapie gevolgd door allogene stamceltransplantatie (HAGA)
 • Ondersteunende therapie

Hodgkin lymfoom

Hodgkin lymfoom is veel zeldzamer dan Non-Hodgkin lymfoom. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 450 mensen de diagnose Hodgkin lymfoom. De ziekte kan op iedere leeftijd voorkomen, maar wordt het meest gezien bij mensen tussen de 20 en 35 jaar of bij mensen boven de 50 jaar. Het komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Hodgkin lymfoom wordt meestal behandeld met:

 • bestraling (radiotherapie)
 • chemotherapie al dan niet in combinatie met bestraling (radiotherapie in HAGA)
 • chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (bij terugkeer van de ziekte) (HAGA)
 • ondersteunende therapie

Non-Hodgkin lymfoom

Er bestaan meer dan 50 verschillende typen Non-Hodgkin lymfoom. Daarom kan hier geen precieze beschrijving worden gegeven van uw behandeling. In totaal wordt Non-Hodgkin lymfoom elk jaar bij ruim 3000 mensen in Nederland vastgesteld. Non-Hodgkin kan op iedere leeftijd voorkomen, maar de ziekte komt relatief vaak voor bij mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Non-Hodgkin komt bij mannen iets vaker voor dan bij vrouwen. Behandeling:

 • wait-and-see beleid
 • chemotherapie al dan niet in combinatie met doelgerichte therapie
 • chemotherapie voor het zenuwstelsel
 • bestraling (radiotherapie in HAGA) * chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie (bij terugkeer van de ziekte) (HAGA)
 • ondersteunende therapie

Multiple Myeloom

Het multipel myeloom, ook wel de ziekte van Kahler genoemd, is een kwaadaardige aandoening van het beenmerg die uitgaat van plasmacellen. Gezonde plasmacellen maken antistoffen aan, die we immunoglobulinen noemen. Immuunglobulines zijn belangrijk bij het bestrijden van infecties en ziekten. Bij multipel myeloom maken de kwaadaardige plasmacellen een abnormale antistof aan: M-proteïne. Daardoor neemt de aanmaak van normale antistoffen af. Behandelingsmogelijkheden bij het multipel myeloom zijn afhankelijk van uw leeftijd en van het stadium waarin de ziekte zich bevindt:

 • Afwachtend beleid, als er geen indicatie is tot behandelen. Hierbij wordt u wel nauwlettend onder controle gehouden.
 • Chemotherapie.
 • Chemotherapie gevolgd door autologe stamceltransplantatie.
 • Radiotherapie.

Het multipel myeloom is een ziekte die tot op heden niet te genezen is. Wel kan door behandeling een lange ziektevrije periode worden bereikt. 

MDS (Myelodysplasie)

Myelodysplasie of myelodysplastisch syndroom (MDS) wordt gekenmerkt door afwijkende stamcellen in het beenmerg. Stamcellen zijn de moedercellen waaruit de rode en witte bloedcellen maar ook de bloedplaatjes ontstaan. Bij MDS treden in deze stamcellen veranderingen op in het DNA. Daardoor gaan er meer cellen in het beenmerg dood. Dit leidt tot een tekort aan bloedcellen in de bloedbaan.

Er zijn verschillende soorten MDS. Soms kan de ziekte zich ontwikkelen tot leukemie.

MDS kan op iedere leeftijd voorkomen, maar het meest bij ouderen (boven de 60 jaar). Het komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Hoe MDS ontstaat, is nog onduidelijk. Soms ontstaat MDS als gevolg van een eerdere behandeling met chemotherapie. We noemen deze vorm therapiegerelateerde MDS. De behandeling die de arts aan u voorstelt, is afhankelijk van het type MDS, uw leeftijd en uw conditie. De behandeling is grotendeels gericht om het verminderen van klachten die u heeft door het cellentekort in de bloedbaan. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Supportive care (ondersteunende zorg)
 • Groeifactoren voor de witte en rode bloedcellen
 • Chemotherapie
 • Chemotherapie gevolgd door een allogene stamceltransplantatie

Myeloproliferatieve aandoeningen

Bij myeloproliferatieve aandoeningen maakt het beenmerg teveel rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes aan. Het zijn chronische aandoeningen die langzaam verergeren naarmate het aantal bloedcellen toeneemt. Myeloproliferatieve aandoeningen zijn betrekkelijk zeldzaam. Ze komen met name voor bij mensen van boven de 50 jaar. De oorzaak van het ontstaan van de aandoening is niet bekend. Aandoeningen die onder de noemer myeloproliferatieve aandoeningen vallen, zijn:

 • Polycytemia Vera
 • Essentiële trombocytose
 • Myelofibrose

Verpleegkundig specialisten / gespecialiseerd verpleegkundigen en Casemanagers

In deze periode van behandeling komt er erg veel op u af. Heeft u vragen of wilt u zaken bespreken, dan kunt u hiermee altijd bij de casemanagers terecht. Dit zijn Oncologieverpleegkundigen en de Verpleegkundig Specialist Oncologie. Zij begeleiden en ondersteunen u tijdens uw ziekteproces. De casemanagers kunnen u ook doorverwijzen naar andere zorgprofessionals, zoals bijvoorbeeld naar de diëtiste of fysiotherapeut. Ook houden zij uw psychosociale welbevinden in de gaten door middel van het invullen van een lastmeter. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Ook heeft u de mogelijkheid dit zelf te doen via het Oncokompas.
Cindy Roeleven100134.png

Cindy Roeleven

Specialisatie
Gespecialiseerd verpleegkundige / Casemanager
Aandachtsgebied(en):
Hematologie, Oncologie, Longgeneeskunde, Urologie
SimonThea100134.jpg

Thea Simon

Specialisatie
Verpleegkundig specialist / Casemanager
Aandachtsgebied(en):
Hematologie, Oncologie, Longgeneeskunde, Urologie
ettinger.jpg

Cecile van Ettinger

Specialisatie
Gespecialiseerd verpleegkundige / Casemanager
Aandachtsgebied(en):
Hematologie, Oncologie, Longgeneeskunde, Urologie
Cindy_Esser_100134.jpg

Cindy Esser

Specialisatie
Gespecialiseerd verpleegkundige / Casemanager
Aandachtsgebied(en):
Gynaecologie, Hematologie, Oncologie, Longgeneeskunde, Urologie
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.