Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

Orgaandonatie_header.jpg

Orgaan- en weefseldonatie

Het doneren van organen en weefsels is voor nabestaanden vaak een extra emotionele gebeurtenis. Toch is het van levensbelang om na te denken over wat organen en weefsels voor zieke mensen kunnen betekenen. Donatie is het ter beschikking stellen van gezonde organen en weefsels van iemand die overleden is. Een andere patiënt kan door deze donatie in leven blijven of de kwaliteit van zijn leven aanmerkelijk verbeteren. Weefsels die kunnen worden getransplanteerd zijn: oogweefsel, huidweefsel, hartkleppen, botweefsel, kraakbeen en pezen en bloedvaten. Organen die kunnen worden getransplanteerd zijn: nieren, lever, longen, hart, alvleesklier en dunne darm.

De donatiefunctionaris

Onze donatiecoördinator is Yolanda Anthonio-Rog. De hoofdtaak van een donatiecoördinator is ervoor te zorgen dat in het ziekenhuis goed, correct en respectvol wordt omgegaan met een orgaan- of weefseldonatie. Ook het zorgen dat geschikte donoren worden herkend en aangemeld behoort tot de taken. Bij alle patiënten die overlijden in het ziekenhuis moet aan de mogelijkheid van doneren gedacht worden en dienen de donatieprocedures conform de Wet op de Orgaandonatie (WOD) nauwgezet uitgevoerd te worden.

De donatiecoördinator begeleidt en ondersteunt desgevraagd familie, artsen en verpleegkundigen bij deze procedures. Binnen ons ziekenhuis geeft de donatiecoördinator scholing en voorlichting aan artsen en verpleegkundigen over de verschillende aspecten rondom donatie. Verder registreert en evalueert de donatiecoördinator of de artsen en verpleegkundigen bij alle overledenen volgens de regels hebben gehandeld. De donatiecoördinator is het centrale aanspreekpunt waar het om orgaan- en weefseldonatie.

Registreer uw wens

Voor de meest uitgebreide en beste informatie over het doneren van organen en weefsels verwijzen wij graag naar de website van de Nederlands Transplantatie Stichting (NTS).

Voor meer informatie wanneer u uw keuze wilt vastleggen in het Donorregister gaat u naar https://www.orgaandonorworden.nl/

Wilt u uw eigen registratie in het Donorregister inzien, dan kan dit met uw DigiD op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
U kunt uw keuze over orgaan- en weefseldonatie ook online vastleggen. Vul het formulier online in, u ontvangt het ingevulde formulier binnen 3 weken per post thuis. Onderteken het formulier en stuur deze zonder postzegel op naar het Donorregister. Het invullen van dit formulier kunt u doen op de website: donorregistratie


Hebt u nog vragen?
Neemt u dan contact op met onze Donatiecoördinator Yolanda Anthonio-Rog. Zij is iedere dinsdag bereikbaar op telefoonnummer: (079) 346 2226. Voor uitgebreide informatie over donatie en alles wat daarmee te maken kunt u terecht op de volgende websites:
• https://www.orgaandonorworden.nl/
• http://www.transplantatiestichting.nl/
• https://www.donorregister.nl/
• https://www.digid.nl/
• https://digid.nl/aanvragen

Hebt u vragen over orgaan- en weefseldonatie dan kunt ook mailen naar: vragen@transplantatiestichting.nl
 

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.