Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1 (079) 346 25 39

(079) 346 4333

Tjeerd Kuipersstraat 17
2662 GM Bergschenhoek
polibergschenhoek@llz.nl

Preoperatief centrum

Telefonische bereikbaarheid

(079) 346 2549

Spreekuren

Op afspraak

Route informatie

Route 6

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie. Deze operatie zal plaatsvinden onder plaatselijke of algehele verdoving (anesthesie). Afspraken over verdoving en pijnbestrijding maakt u tijdens een gesprek met de anesthesioloog. Deze schat in welke risico’s aan uw operatie zijn verbonden en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt.

Zodra u van uw behandelend arts heeft gehoord dat u geopereerd moet worden, gaat u naar route 5. Daar wordt bij het Planningsbureau voor u een afspraak ingepland bij het preoperatief spreekuur en wordt er een voorlopige operatie datum vastgesteld. De wachttijd, die we zo kort mogelijk proberen te houden, hangt af van onder andere de urgentie van uw behandeling en de beschikbare ruimte op het operatie programma en de afdelingen. Uiteraard proberen wij rekening te houden met uw beschikbaarheid en eventuele vakanties.

Afspraak preoperatief spreekuur

Op de dag van de afspraak bij het preoperatief spreekuur meldt u zich bij de balie route 6.

U krijgt dan een Stappenkaart voor de verschillende disciplines die u zult passeren.

De baliemedewerker legt u het verloop van de afspraak kort uit. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Hoe bereidt u zich voor?

Bij het maken van de afspraak wordt u verzocht de vragenlijst en het toestemmingsformulier voor de apotheek direct in te vullen. Indien dit niet mogelijk is, kunt u de formulieren thuis invullen en met de bijgeleverde retourenvelop terug sturen. Het is belangrijk dat u de vragenlijst zo snel mogelijk teruggestuurd. Dit versnelt het proces op de dag van uw afspraak. Zonder de formulieren kan uw afspraak niet doorgaan.

Wat houdt het onderzoek in?

U begint de afspraak bij de apothekersassistent. Verder komt u bij de doktersassistente, anesthesioloog en eventueel de verpleegkundige. Op uw Stappenkaart staat aangegeven welke disciplines u moet doorlopen.

Apothekersassistent

De apothekersassistent neemt met u, indien u medicijnen gebruikt, uw medicijnlijst door. Bij het maken van de afspraak heeft u door het ondertekenen van het toestemmingsformulier apotheek, toestemming gegeven voor het opvragen van uw medicijnlijst bij uw eigen apotheek. Dit versnelt het proces van uw afspraak. Zie voor meer informatie hierover: Actueel medicatieOverzicht.

Gegevens over uw allergieën, pacemaker en/ of ICD dient u ook mee te nemen naar de afspraak.

Doktersassistent

De doktersassistent neemt de rest van de vragenlijst met u door.

 • Uw lengte en gewicht worden bepaald.
 • Uw hartslag en bloeddruk worden gemeten.
 • Er wordt zo nodig een hart filmpje (ECG) gemaakt.

Anesthesioloog

De anesthesioloog bespreekt uw algemene gezondheidstoestand met u en verricht, indien noodzakelijk, beperkt lichamelijk onderzoek (hart en longen). Indien nodig wordt er aanvullend onderzoek verricht. Ook wordt met u besproken welke vorm van verdoving in uw situatie het beste toegepast kan worden en welke voorbereidingen voor de operatie nodig zijn.

De anesthesioloog kan een andere zijn dan de anesthesioloog die u begeleidt op de dag van de operatie. Hij of zij is volledig op de hoogte van uw voorgeschiedenis en de voorgenomen operatie.

Mogelijke voorbereidingen voor de operatie:

 • Nuchter zijn voor de operatie (zie meer informatie hieronder).
 • Wel of niet innemen van (extra) medicijnen op de operatie dag.
 • Op tijd stoppen met bloedverdunners en/of andere medicijnen.
 • Stoppen met roken.

‘Groen licht’ voor OK

Van de anesthesioloog hoort u of u ‘groen licht’ krijgt voor de operatie. U heeft van het Planningsbureau al een voorlopige operatiedatum ontvangen.                                                         

‘Rood licht’ voor OK

Als er aanvullend onderzoek nodig is of een consult bij internist, longarts, cardioloog (of een andere arts), krijgt u tijdelijk ‘rood licht’. Na het ontvangen van de resultaten van de onderzoeken of het consult zal de anesthesioloog u, indien goed bevonden, alsnog op 'groen licht' zetten voor de operatie.

 

Opnamedatum

Ongeveer tien dagen voor uw opname ontvangt u een brief met de opnamedatum. Het is noodzakelijk deze oproep telefonisch of per mail te bevestigen. Indien de oproep niet bevestigd wordt, gaan wij ervan uit dat u van de behandeling afziet. Daarom graag in alle gevallen contact met ons opnemen!

Voor de bevestiging kunt u dagelijks vanaf half negen bellen naar (079) 346 2625 of mailen naar planningsbureau@llz.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Na bevestiging verneemt u het tijdstip waarop u verwacht wordt. Let op: Dit is de tijd van opname, niet van operatie. De tijd dat u geopereerd wordt is vooraf niet bekend i.v.m. onvoorzien wijzigingen, zie brief.

Let op: het Planningsbureau maakt geen afspraken voor polikliniekbezoeken, dat kunt u zelf doen via ons online afsprakensysteem of door te bellen met de polikliniek.

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het pre operatieve spreekuur?

 • Neem contact op met polikliniek anesthesiologie: (079) 346 2549.

Heeft u vragen over de planning van uw operatie?

 • Neem dan contact op met afdeling opname: (079) 346 2625, (079) 346 2628 of (079) 346 2607.

Deze informatie ondersteunt de mondelinge informatie die u van arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico’s, of over andere behandelmogelijkheden, stel ze dan gerust.

 

 

Nuchter zijn voor operatie

Waarom moet u nuchter zijn voor een operatie?

Het is belangrijk om nuchter te zijn om te voorkomen dat tijdens de operatie de inhoud van uw maag in uw luchtpijp en longen terechtkomt.

Niet nuchter zijn kan levensgevaarlijke situaties opleveren voor uw gezondheid. Indien u niet nuchter bent, kan de operatie niet doorgaan en wordt deze uitgesteld.

 

NUCHTER, dit betekent voor volwassenen en kinderen:

 • Tot 6 uur voor opname mag u gewoon eten en drinken.
 • Daarna mag u tot 2 uur voor opname alleen nog helder vocht drinken.
  U kunt kiezen uit: water (zonder prik), thee of koffie (evt. met suiker maar zonder melk), appelsap, aanmaak limonade of sport dranken zonder prik.
  NB.: Geen Roosvicee, geen koolzuurhoudende dranken en geen melkproducten.

Diabeten:

 • alleen water (zonder prik), thee of koffie (zonder suiker en melk).
  Binnen de laatste 2 uur voor opname is het dus absoluut niet toegestaan te eten en/of te drinken (slechts slokje water voor eventuele medicijnen)!!

Zuigelingen:

 • Tot 6 uur voor opname mag gewoon gevoed (bijvoorbeeld flesvoeding) worden. Daarna mag tot 4 uur voor opname slechts borstvoeding en/of helder vocht (zie boven) worden gegeven. Vervolgens mag tot 2 uur voor opname alleen nog helder vocht worden gegeven. Binnen de laatste 2 uur voor opname is het dus absoluut niet toegestaan iets te geven.

Welke verdoving krijgt u?

Tijdens het preoperatieve spreekuur besluit de anesthesioloog in overleg met u welk type verdoving u krijgt. Dit hangt onder andere af van uw gezondheidstoestand en van de operatie die u ondergaat. Uw eigen wensen kunt u voorleggen aan de anesthesioloog die daarmee rekening houdt bij de beslissing over het soort anesthesie.

Gerelateerde Links

Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • om de website goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
 • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.