Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

1 december 2016

Huisartsenbulletin december 2016

Speciale zorg voor slechtziende patiënten

Per november 2016 dit jaar werkt de vakgroep Oogheelkunde nog nauwer samen met de instelling VISIO. Deze biedt advies en hulpmiddelen aan patiënten met slechtziendheid met een zicht onder de 0.5 aan beide ogen, wanneer medische zorg geen verbetering meer kan geven. Dit levert voor deze patiënten gemak op in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij koken, lezen en lopen. Voorheen moest men hiervoor naar Den Haag, maar tegenwoordig kunnen uw patiënten hiervoor ook op onze oogpoli terecht.

Visio komt als dat nodig is bovendien aan huis. Deze professionele hulp kan zeer welkom zijn, zeker wanneer er sprake is van multipathologie zoals een oogziekte in combinatie met een CVA, Parkinson of slechthorendheid. Via een verwijzing naar één van onze oogartsen geven wij uw patiënt graag de meest aangewezen ondersteuning.

 

Niet-verzekerde zorg bij LangeLand Plastische Chirurgie

Heeft u een patiënt die gebruik wil maken van onverzekerde zorg zoals een face- en halslift, onderooglidcorrectie, neuscorrecties, body contouring surgery, botox en biologische fillers zoals hyaluronzuur of eigen vetcellen (lipofilling)?
Onze zeer ervaren plastisch chirurgen bieden deze zorg in de veilige context van het ziekenhuis.

Mocht er onverhoopt extra zorg nodig zijn, dan is deze altijd dichtbij. Uw patiënt is bij ons dus in de meest veilige handen.

Doorverwijzen voor deze onverzekerde zorg kan ook voortaan via Zorgdomein, onder de verwijsreden plastische chirurgie/overige verwijsredenen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw patiënt op het juiste spreekuur terechtkomt om meteen geholpen te worden. Ook voorkomen wij gezamenlijk dat er voor uw patiënt een consult plaatsvindt dat van het eigen risico afgaat.
Voor deze ingrepen is uiteraard niet per se een officiële verwijzing nodig. Uw patiënt kan ook rechtstreeks een afspraak op onze polikliniek plannen.

Sinds enkele maanden is de afdeling verrijkt door de komst van een nieuwe plastisch chirurg, Claudia Ocampo-Pavez. Haar aandachtsgebied is esthetische chirurgie en body-contouring surgery. Onder dit laatste vallen ingrepen zoals arm- en beenlift of verschillende vormen van buikwandplastieken en liposuctie.

Op 7 december verwelkomen onze plastisch chirurgen u graag tijdens onze volgende LangeLand Ontmoeting.

 

Reinier Haga Groep bouwt focuskliniek orthopedische chirurgie in Zoetermeer

Zoetermeer krijgt een van de grootste klinieken voor orthopedische chirurgie van Nederland. In deze focuskliniek wordt de orthopedische chirurgie voor volwassenen geconcentreerd van de ziekenhuizen Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis. In deze ziekenhuizen blijven de poliklinieken van de orthopedie normaal gehandhaafd. De patiënt krijgt hier zijn of haar diagnose en de nabehandeling. De orthopedische traumazorg en de kinderorthopedie blijven in HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf en LangeLand Ziekenhuis.

Het centrum kan al in 2018 de deuren openen. Patiënten krijgen hierdoor super gespecialiseerde zorg in een modern centrum.

Het centrum heeft, gelet op de uitstekende kwaliteiten en superspecialisaties van de groep orthopeden, alles in huis om een toppositie in Nederland te bekleden. Nu al komen patiënten van buiten de Delftse en Haagse regio naar onze orthopeden. De patiënttevredenheid is hoog. De gemiddelde opnameduur, het aantal complicaties na een operatie en het aantal postoperatieve infecties liggen significant onder het landelijk gemiddelde. Het is dan ook de verwachting dat patiënten zullen kiezen voor een operatie in het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer. Ook al omdat de poliklinieken in Reinier de Graaf en HagaZiekenhuis open blijven.

Het Orthopedisch Centrum wordt gebouwd naast het LangeLand en krijgt met dit ziekenhuis een directe verbinding. Het krijgt een eigen operatiekamercomplex met vier OK’s, een verpleegafdeling, een polikliniek en onderzoeksfaciliteiten.

Met de ontwikkeling van het Orthopedisch Centrum sluit de Reinier Haga Groep bovendien aan op de ambities van Zoetermeer om uit te groeien tot sportstad van Nederland met hoogwaardige en internationale training- en sportfaciliteiten.

 

Afscheid Ruud van Lier

Voormalig huisarts Ruud van Lier werkte de afgelopen jaren één dag per week bij ons in huis. Hij informeerde ons over de belangen van huisartsen en adviseerde ons bij het verbeteren van onze samenwerking. We hebben dit ervaren als zeer plezierig en verrijkend.

1 januari start zijn opvolger Chris de Jong, eveneens voor één dag per week.

 

Controledag voor bloedglucosemeters

Diabetespatiënten die aan zelfcontrole doen, kunnen op zaterdag 10 december 2016 van 09:30 tot 12:30 uur hun bloedglucosemeter gratis laten controleren in het LangeLand Ziekenhuis.
De controledag is een onafhankelijke gratis service van het LangeLand Ziekenhuis. Op deze dag zijn aanwezig: de diabetesverpleegkundigen van het LangeLand Ziekenhuis, Point of Care team van het Laboratorium en verschillende leveranciers. Indien uw patiënt zich met hun meter en bijbehorende hulpmiddelen meldt in het ziekenhuis, wordt de meter gecontroleerd op betrouwbaarheid.
De controle vindt plaats op de bloedafnamepoli, route 12 in het LangeLand, en het bezoek duurt ongeveer een uur.
Wilt u of uw patiënt informatie over deze dag? Neemt u dan contact op met onze
diabetesverpleegkundigen via (079) 346 2581 of diabetesvpk@llz.nl.

Prikposten tijdens de kerstvakantie
Alleen prikpost Oosterheem is  op vrijdag 30 december gesloten. Verder blijven alle prikposten (ook die op onze hoofdlocatie aan de Toneellaan en de Europaweg) normaal geopend volgens rooster.
Op eerste en tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag zijn de posten gesloten.

Thuisprikken rond kersttijd

Vooruitlopend op de drukke decembermaand hebben wij de twee woensdagen voor Kerst en voor Oud en Nieuw extra bezetting voor het thuisprikken van immobiele patiënten. Deze capaciteit benutten wij het liefst voor patiënten die direct laboratoriumdiagnostiek nodig hebben. Wilt u daarom reguliere periodieke controles zo mogelijk over de  feestdagen heen tillen? Vriendelijk dank!
 
Bodedienst voor Kerst en Oudjaar

Op dit moment inventariseren wij welke huisartspraktijken op 23 en 30 december open zijn. Bent u gesloten? Wij verzoeken u dan het materiaal in de ochtend zoveel mogelijk naar het laboratorium te laten brengen.

Wijziging bloedafnamepunten

- Het prikpunt Seghwaert , Woon en zorgcentrum gelegen aan de Vaartdreef 115 sluit per 1 januari 2017.  Het meest nabije alternatief is de bloedafname in het LangeLand Ziekenhuis  aan de Toneellaan 1.

- Vanaf 5 januari 2017 gelden twee wijzigingen:

  • Prikpost Meerzicht, Dienstencentrum Albrandswaard aan de Albrandswaard 1 is niet meer open op donderdag. Op dinsdag en vrijdag  tussen 8.00 en 9.00 uur is deze post nog steeds open.
  • Een nieuw bloedafnamepunt in Haagsebos het Trefpunt gaat open. Dit ligt aan de Haagsebos 147 en is iedere donderdag open tussen 8.00 en 9.00 uur.

- Locatie Stadshart aan de Europaweg is per 1 januari open op alle werkdagen tussen 7.30 en 12.00 uur.

Vertrek klinisch chemicus

Klinisch chemicus Nannette Brouwer heeft vanaf 1 januari een andere baan aanvaard en wordt tijdelijk waargenomen door Marieke Frasa. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (079) 3462574. We presenteren u haar opvolger zodra deze bekend is.

 

Infectiebarometer

Deze maand: Influenza, actuele stand van zaken in Nederland, inclusief varkensgriep bij mens in Nederland en vogelgriep bij wilde watervogels in Nederland

Influenza

Het aantal griepgevallen in Nederland stijgt. In week 46 van 2016 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 54 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor het eerst dit seizoen boven de epidemische grens van 51 per 100.000. De huisartsen zien vooral jonge kinderen van 0-4 jaar met IAZ.

In 18 neus- en keelmonsters afgenomen bij een patiënt met IAZ werd vier maal (22%) influenzavirus type A(H3N2), één maal (6%) RSV en drie maal (17%) rhinovirus gevonden.

Vanaf week 40 2016 tot en met week 46 2016 werden door de Peilstations 66 IAZ-monsters en 90 ARI-monsters afgenomen en opgestuurd naar het RIVM.
- In de 66 IAZ monsters werd 5 maal influenzavirus type A(H3N2), 4 maal RSV en 14 maal rhinovirus gevonden.
- In de 90 ARI monsters werd 1 maal influenzavirus type A(H3N2), 4 maal RSV, 24 maal rhinovirus en 1 maal enterovirus gevonden.

Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.
Het aantal jonge kinderen (0-4 jaar) dat de huisarts consulteert voor respiratoire aandoeningen (acute luchtweginfecties, pneumonie, streptokokken-angina/roodvonk), acute otitis media en een veronderstelde gastro-intestinale infectie is hoger dan anders omstreeks deze tijd van het jaar. Bron: NIVEL Influenza surveillance.

Diagnostiek naar influenzavirus vindt plaats door middel van DNA-onderzoek (PCR) op respiratoir materiaal.

Geval van varkensgriep bij mens in Nederland

Bij een 9-jarig meisje met ernstige influenza-infectie is een influenzavirus A(H1N1) van de ‘Eurasian avian’ evolutionaire lijn vastgesteld, een zogenaamd varkensgriepvirus. De patiënte werd op 26 oktober ziek na een bezoek aan een varkenshouderij enkele dagen eerder, waar zij contact heeft gehad met biggen. Gezien de ernst van het beeld werd zij op 29 oktober gezien op de polikliniek van een regionaal ziekenhuis en werd zij diezelfde dag opgenomen op de pediatrische intensive care unit van een Academisch Centrum in de regio. Intubatie vanwege progressieve respiratoire insufficiëntie bracht onvoldoende verbetering waarna zij werd overgeplaatst naar het Erasmus MC-Sophia, waar gestart is met Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO). Inmiddels was de diagnose ‘infectie met type A-influenzavirus’ gesteld door middel van RT-PCR en later ook met viruskweek bevestigd.

De patiënt verbeterde snel en kon op 14 november worden ontslagen. Hoewel de biggen op de betreffende varkenshouderij geen ziekteverschijnselen vertoonden, zijn bij 60 biggen monsters afgenomen. De analyse van deze monsters staat nog in. Watervogels zijn het reservoir van alle influenza-A virussen. Sommige subtypen infecteren ook mensen en zoogdieren. Specifieke subtypen van deze virussen kunnen ook bij de mens en een beperkt aantal soorten zoogdieren circuleren en een luchtweginfectie veroorzaken.

In Europa zijn in het verleden sporadisch gevallen van varkensgriepvirusinfecties bij mensen gerapporteerd. De ziekteverschijnselen bij mensen na een infectie met een varkensgriepvirus lijken op die van influenza. De klachten zijn over het algemeen mild: koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn en spierpijn. Soms kunnen de klachten ernstiger verlopen met bijvoorbeeld een longontsteking. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren vaker patiënten gemeld met varkensinfluenzavirus type A(H3N2), nadat ze contact hadden gehad met varkens (Signaal 1993). Bronnen: RIVM-LCI, Erasmus MC, NVWA.

Aviaire influenza bij wilde watervogels in Nederland

De afgelopen weken hebben meerdere Europese lidstaten melding gedaan van voor vogels hoogpathogene vogelgriep van het type A(H5N8) bij wilde watervogels. Op 9 november 2016 is in Nederland een afscherm- en ophokplicht voor gevogelte vastgesteld ter verkleining van het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep van het type A(H5N8) via wilde watervogels in pluimveebedrijven. Op diezelfde dag werd in Monnickendam aviaire influenzavirus A(H5N8) aangetoond bij wilde watervogels. Op 11 november 2016 werd vastgesteld dat een aantal vogels (eenden en een kip) op een kinderboerderij/dierentuin in Rotterdam ook besmet waren met aviaire influenzavirus A(H5N8).

Nu het virus zich verspreidt door het land, is besloten om aanvullende maatregelen te nemen. Naast de afscherm- en ophokplicht geldt vanaf 14 november een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, maar alleen door mensen die om professionele redenen betrokken zijn bij de pluimveehouderij waarbij de nodige hygiënemaatregelen in acht moeten worden genomen. De ophokplicht geldt niet voor kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels, maar zij moeten er wel voor zorgen dat bezoekers niet in direct contact komen met de gehouden vogels. Daarnaast wordt hen geadviseerd om de vogels waar mogelijk binnen te houden en contact met wilde vogels of hun mest te voorkomen.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij watervogels verstoord worden. Bronnen: RIVM-LCI, Erasmus MC, NVWA.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met onze dienstdoende arts-microbioloog, via (079) 3464389.

 

Dit is een productie van de afdeling Marketingcommunicatie van het LangeLand Ziekenhuis. Vragen, opmerkingen of verbetersuggesties zijn welkom via communicatie@llz.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorig bericht Volgend bericht