Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

9 februari 2016

Huisartsenbulletin februari 2016

 

Specialisten en huisartsen ontmoeten elkaar op vierde LangeLandDag

Maar liefst veertig huisartsen uit Zoetermeer en omstreken waren aanwezig op onze vierde LangeLandDag. Op deze dag nodigen wij alle huisartsen uit de regio uit om kennis uit te wisselen met onze specialisten. De dag, inclusief diner, vond plaats in het Van der Valk hotel in Nootdorp. Ons ziekenhuis werd vertegenwoordigd door eveneens veertig specialisten.

Dit jaar was het thema Infectieziekten. Aan de orde kwamen de ziektebeelden:

  • darminfecties, waaronder collitis ulcerosa en Morbus Crohn
  • de ziekte van Lyme
  • TBC

Ook gaf de afdeling Radiologie een presentatie over musculoskeletale infecties. Heeft u de dag dit jaar gemist of wilt u bepaalde dingen nog eens nalezen? U vindt alle presentaties op onze verwijzerspagina via www.langeland.nl (gebruikersnaam Langeland en wachtwoord ‘verwijzers’).

Nascholing op LangeLandOntmoeting met reumatologen

Op donderdag 10 maart organiseren we weer een LangelandOntmoeting. Op deze geaccrediteerde nascholingsavond heten deze keer onze reumatologen u van harte welkom. Zij zullen vooral veel aandacht besteden aan de herkenning en behandeling van Reumatoide Artritis. Het thema van de avond luidt dan ook: Reumatische aandoeningen, kunt u er de vinger op leggen?

Indien mogelijk zijn hierbij ook patiënten aanwezig zodat u het praktisch onderzoek ook daadwerkelijk kunt oefenen. Uitnodigingen volgen binnenkort. Mocht u zich nu al willen aanmelden, dan kan dat met een mail naar huisarts@llz.nl. Vermeld u hierbij alstublieft uw big-registratienummer.

 

 

Ticstoornissen

Sinds eind vorig jaar werkt Judith Rath als neuroloog in in ons ziekenhuis. Zij heeft als aandachtsgebied onder andere bewegingsstoornissen, met speciale interesse in het syndroom van Gilles de la Tourette en andere ticstoornissen. Judith komt onder meer de ticstoornissenpolikliniek versterken die Mariska Kleijer reeds had opgezet in het LangeLand Ziekenhuis.

Naast uitgebreide uitleg en ondersteuning bieden Mariska en Judith medicamenteuze behandeling voor tics met bijvoorbeeld antipsychotica. Daarnaast behandelt collega neuroloog Rutger Groen op indicatie patiënten met focale tics met botuline toxine injecties.

Er is een nauwe samenwerking met GZ psychologen die cognitieve gedragstherapie geven voor tics. Mariska en Judith zijn allebei lid van de adviesraad van de Nederlandse Tourettevereniging en zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar ticstoornissen. In samenwerking met het HagaZiekenhuis organiseert de afdeling Neurologie van het LangeLand Ziekenhuis een avondsymposium voor huisartsen, over ticstoornissen en andere bewegingsstoornissen op donderdag 7 april 2016, dat zal plaatsvinden in het HagaZiekenhuis.

 

Infectiebarometer februari

Er is een griepepidemie in Nederland sinds begin januari 2016. In week 3 van 2016 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 104 mensen met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) per 100.000 inwoners. Dat is voor de derde achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000. De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) met IAZ. Het influenzavirustype A(H1N1)pdm09 is sterk dominant. In twee ziekenhuizen in het noorden van het land, waarvoor door hetzelfde laboratorium diagnostiek verricht wordt, zijn vijf patiënten tussen 44-58 jaar opgenomen op de IC's in verband met een ernstig verlopende A(H1N1)pdm09 influenzavirusinfectie. Eén daarvan is overleden ten gevolge van een MRSA-superinfectie. Eén patiënt had onderliggend lijden.

Ook op de IC van het LangeLand Ziekenhuis valt op dat patiënten in de leeftijd van 40-60 opgenomen worden met een zeer ernstige influenza A pneumonie. Er is daarom sequentieanalyse gedaan op 9 A(H1N1)pdm09-virussen afkomstig van patiënten (leeftijd 40-68 jaar) met een zeer ernstige infectie door het RIVM. Deze analyse toont dat de virussen een verandering hebben in een antigene determinant. Echter, uit antigene analyses van vergelijkbare virussen blijkt dit niet te resulteren in een meetbare verandering in antigene eigenschappen en antigene gelijkenis met het A(H1N1)pdm09-vaccinvirus. De sequentieanalyse geeft geen aanwijzingen dat het virus eigenschappen heeft verworven voor hogere virulentie.

Mensen van middelbare leeftijd of jonger hebben een grotere kans op een influenzavirustype A(H1N1)pdm09-infectie dan ouderen, omdat ouderen geboren voor 1957 relatief beschermd zijn tegen dit virus door blootstelling aan het A(H1N1)-influenzavirus wat tussen 1918 en 1957 circuleerde. Bronnen: NIVEL, RIVM.

Overige respiratoire virussen die momenteel circuleren zijn rhinovirus, RS virus en humaan metapneumovirus (hMPV). hMPV is pas voor het eerst beschreven in 2001 en is een verwekker van acute respiratoire infecties. De klinische presentatie van een infectie met hMPV is vrij atypisch, gaande van een griepachtige beeld tot een infectie van de onderste luchtwegen. Bij volwassenen veroorzaakt een hMPV-infectie doorgaans milde respiratoire symptomen. Bij ouderen en immuun gecompromitteerde patiënten kan men een ernstiger klinisch verloop verwachten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog, telefoon (079) 3464389.

Wijziging referentiewaarden vitamine D 

Vitamine D kan via voedsel worden opgenomen en wordt in de huid onder invloed van zonlicht gevormd. Een onvoldoende vitamine D (en calcium) status komt onder alle lagen van de Nederlandse bevolking voor. Met name in de risicogroepen van kinderen tot 4 jaar, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, personen met een donkere huidskleur of die onvoldoende buiten komen, vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar. De huidige referentiewaarden die het laboratorium van het LLZ hanteert laat de risicogroepen buiten beschouwing en zijn niet in lijn met de adviezen van de Gezondheidsraad 2012. Daarom zullen de referentiewaarden wijzigen in:

 

-           Man/Vrouw: >30-150 nmol/L.

-           Vrouwen vanaf 50 jaar: >50-150 nmol/L.

-           Mannen vanaf 70 jaar: >50-150 nmol/L.

 

Een gezonde voeding en voldoende blootstelling aan zonlicht voorziet in principe in voldoende vitamine D. Bij verdenking op een vitamine D deficiëntie (<30 nmol/L), overdosering (>250 nmol/L) of controle in een risicogroep kan een 25-OH vitamine D bloedspiegel bepaald worden in het laboratorium. Voor de risicogroepen en bij degenen waar een suboptimale spiegel is aangetoond is extra suppletie nodig. Voor mensen met een ernstige deficiëntie is initieel een hoge dosering nodig voor het op peil brengen van de vitamine D. Verder moet bij gebruik van supplementen de inname onder de veilige bovengrens blijven. Daarna is in principe een herhaalde vitamine D meting in het laboratorium niet zinvol.

 


Virginie Borghouts, één van onze nieuwe cardiologen, stelt zich voor

“Sinds januari werk ik als cardioloog in het LangeLand Ziekenhuis. Na mijn studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ben ik in het Medisch Spectrum Twente in Enschede begonnen aan de opleiding tot cardioloog. Gedurende mijn opleiding heb ik mij initieel toegelegd op de cardiale beeldvorming. Later heb ik mij verder verdiept in de implantatie van en zorg rondom pacemakers en ICD's en de behandeling van hartritmestoornissen.
Na het afronden van mijn opleiding tot cardioloog heb ik mij verder verdiept in deze aandachtsgebieden vanuit een functie als fellow elektrofysiologie.

Hoewel het heerlijk wonen is in Twente, verheugen wij ons erop dichter bij familie en vrienden te kunnen gaan wonen. Sinds kort werkzaam in het LangeLand Ziekenhuis, bemerk ik vooral een warm welkom, goede werksfeer en onderlinge collegialiteit. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking, met alle zorgverleners onderling.”

In het volgende bulletin laten wij u graag kennismaken met haar, eveneens voor ons nieuwe, collega Sharda Kanhaj.

 

Bezoek ook onze speciale pagina voor verwijzers op onze website

Alle huisartsenbulletins kunt u teruglezen op de verwijzerspagina van het LangeLand Ziekenhuis. Daarnaast vindt u hier belangrijke en handige informatie zoals:

- onze specialisten

- nieuws over onze behandelingen

- informatie over onze spreekuren

- nieuwe aandachtsgebieden

- online bestelformulieren

- agenda

 

Vorig bericht Volgend bericht