Haga Ziekenhuis

Nieuwsoverzicht

5 november 2015

Huisartsenbulletin november 2015

 

LangeLand Ontmoeting XL

LangeLanddag 2016: Infectieziekten

In de lift

Voorbereiding ascitespunctie

Huisbezoeken geriatrie voor diagnostiek naar cognitie of gedrag

Intensive Care maakt bijzonder goede indruk op Inspectie

Snellere doorlooptijd en prikspreekuren orthopedie

Menopauzepoli Bergschenhoek eerste dinsdag van de maand

 

Labjournaal

Vrij PSA ratio

Laboratorium onderzoek bacteriële vaginose

Drugs of Abuse sceening

SOA onderzoek voor man-tot-man

Digitaal afnamemateriaal bestellen

Glucosemetercontroledag

 

LangeLand Ontmoeting XL

Op dinsdag 17 november aanstaande vindt om 16.30 uur een LangeLand-XL ontmoeting plaats. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor deze bijeenkomst met als thema: Acute collaps.

Aanmelden kan via het Intranet van de SGZ of via de verwijzerspagina op de website.

 

LangeLanddag 2016: Infectieziekten

Op donderdag 28 januari 2016 organiseren we voor het vierde achtereenvolgende jaar een LangeLanddag met ’s middags drie workshops voor huisartsen en ’s avonds een gezamenlijk diner + presentaties in aanwezigheid van de medisch specialisten. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Het exacte programma wordt u volgende maand toegestuurd.

Terug naar boven

 

In de lift

Op zorgkaartnederland.nl geven steeds meer patiënten aan hoe ze onze zorg waarderen. Onlangs ontvingen we hierover een kwartaalrapportage (Klik op de afbeelding hiernaast voor een grotere versie). En die bracht goed nieuws: het gaat op bijna alle fronten beter dan in het vorige kwartaal. Ook ging het in het afgelopen kwartaal hetzelfde of beter dan landelijk gemiddeld (zie de gele streep). We gaan natuurlijk gewoon op deze voet verder. Ook uw tips zijn hierbij van harte welkom!

Terug naar boven

 

Voorbereiding ascitespunctie

Met enige regelmaat worden ernstig zieke patiënten door de huisarts ingestuurd voor een ascitespunctie. Na de ingreep op de afdeling Radiologie, blijven deze patiënten enkele uren op de dagbehandeling ter controle en observatie. Om ervoor te zorgen dat alles goed en tijdig geregeld kan worden voor deze ingreep, verzoeken wij u om in deze gevallen telefonisch contact op te nemen met de (voorheen) behandelend specialist. Deze kan dan het traject in gang zetten en geldt ook als opnemend specialist. Mocht het een patiënt betreffen die niet bij één van onze eigen specialisten bekend is, belt u dan met de dienstdoende internist.

Terug naar boven

 

Huisbezoeken geriatrie voor diagnostiek naar cognitie of gedrag

Voor kwetsbare ouderen, voor wie het bezoeken van de geheugenpoli te belastend is en waar een indicatie is voor diagnostiek naar cognitie en/of gedrag, bieden wij huisbezoeken aan. De huisbezoeken worden verricht door Angelique de Zwart, verpleegkundig specialist geriatrie. Zij maakt sinds 2009 deel uit van het team geriatrie en heeft zich met name toegelegd op cognitieve diagnostiek.

Ze neemt een anamnese, heteroanamnese en een aantal cognitieve tests op maat af. Vaak biedt de MoCA met een beperkt aantal aanvullende tests voldoende inzicht. Vervolgens wordt een cognitieve diagnose gesteld en een behandelvoorstel geformuleerd op de vier assen, conform de huidige werkwijze van het team geriatrie. Uitvoering van het behandelvoorstel ligt vervolgens bij de huisarts. In Zorgdomein staan bovengenoemde trajecten als verwijsmogelijkheid specifiek aangegeven.

Na verwijzing voor het huisbezoek wordt een afspraak ingepland door de poli geriatrie, met dezelfde werkwijze als bij de overige verwijzingen naar de geriatrie. De verantwoordelijkheid voor somatische zorg blijft bij de huisarts liggen. Het is van belang dat patiënten relatief stabiel zijn.

Geriatrie folder

Deze maand ontvangen huisartsen en ouderadviseurs onze geriatriefolder om de zorg die deze afdeling biedt nog eens onder de aandacht te brengen.

Terug naar boven

 

Intensive Care maakt bijzonder goede indruk op Inspectie

De IC van het LangeLand mocht dit jaar lovende woorden in ontvangst nemen na de inspectie van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Gezegd werd dat we een blauwdruk konden zijn voor de kleinere IC’s in Nederland, met name gezien onze patiëntveiligheid. Uniek in de regio is dat bij ons letterlijk 24 uur per dag een Intensivist aanwezig is. Deze overnacht in het ziekenhuis zodat hij, indien nodig, direct ter plaatse is. En dat geldt niet alleen voor patiënten op de IC, maar vanzelfsprekend ook op de verpleegafdelingen. Niemand hoeft zich dus zorgen te maken wanneer patiënten onverhoopt kritisch ziek worden in het LangeLand Ziekenhuis. Dit is één van de redenen waarom het LangeLand Ziekenhuis dit jaar als eerste ziekenhuis in Nederland het Europese NEN-EN 15224 kwaliteitscertificaat behaalde.

Nauwe contacten

Voor overleg over complexere patiënten onderhouden we nauwe contacten met de ons omringende topklinische ziekenhuizen. Ook dit contact kan 24 uur per dag plaatsvinden. Er zijn onder andere korte lijnen met het Haga Ziekenhuis, het LUMC en het Erasmus MC. Over en weer sturen we bovendien patiënten aan elkaar door wanneer de capaciteit ontoereikend is of wanneer specifieke zorg noodzakelijk is.

Opsteker

Medisch manager Mark Seubert is trots op de mooie kwalificatie. “Het is fantastisch wanneer je vakbroeders je zo positief beoordelen. Een geweldige opsteker voor ons team, dat zich elke dag voor honderd procent inzet.” Mark heeft in meer dan veertig ziekenhuizen ad interim gewerkt en ziet hoe de zorg in Zoetermeer zich onderscheidt. “De huisartsen hebben zich hier echt goed georganiseerd. Dit werkt ontzettend prettig en efficiënt wanneer we ziekenhuisbreed bepaalde verbeteringen met hen willen doorvoeren. Ik zie ook dat relatief veel huisartsen hier op de IC hun patiënten komen bezoeken, wat zij, en familie en andere naasten bijzonder waarderen. Zij zijn hiervoor altijd van harte welkom wat mij betreft!”

Heeft u vragen of wilt u patiënt gerelateerde zaken bespreken? Bel dan gerust naar (079) 346 21 43. Dit kan bij acute zaken 24 uur per dag. Via dit nummer staat ook de intensivist u zo nodig graag te woord.

Terug naar boven

 

Snellere doorlooptijd en prikspreekuren orthopedie

Sinds de verbouwing van de poli orthopedie eerder dit jaar, heeft iedere specialist twee onderzoekskamers ter beschikking. Hierdoor kunnen patiënten zich rustig aan- en uitkleden, terwijl de arts een volgende patiënt kan zien. Zo resteert er ook ruim voldoende tijd voor een gesprek, diagnose en eventuele behandeling. Daarnaast zijn er bij iedere orthopeed aparte prikspreekuren voor patiënten die ontstekingsremmende injecties toegediend krijgen. Deze prikspreekuren vinden drie tot vier keer per week plaats. Ook de wachttijden zijn verkort, de wachtkamer is ruimer, de onderzoekskamers zijn groter en alles is beter toegankelijk voor mensen met een rolstoel of scootmobiel.

Terug naar boven

 

Menopauzepoli Bergschenhoek eerste dinsdag van de maand

Per 1 september vindt het menopauzespreekuur van menopauzeverpleegkundige Christien Meijer en gynaecoloog Mei Lie Lim iedere eerste dinsdag van de maand plaats. Afgelopen maanden was er een wekelijks gezamenlijk spreekuur. Omdat er niet wekelijks menopauze patiënten gepland stonden, is in onderling overleg besloten om iedere eerste dinsdag van de maand een gezamenlijk spreekuur te houden m.i.v. september. Het spreekuur van gynaecoloog Mei Lie Lim blijft onveranderd iedere week op dinsdagochtend plaatsvinden.

Terug naar boven

 

 

 

Vrij PSA ratio

PSA komt in bloed voor in zowel een vrije vorm als gebonden aan bindende eiwitten. Bij prostaatkanker is de ratio tussen vrij PSA en totaal PSA gemiddeld lager dan bij mannen met een verhoogd PSA door andere ziekten van de prostaat. Met name de prostaatcarcinomen met een hoge Gleasonscore hebben relatief lage PSA concentraties. Een ratiometing bij een totaal PSA tussen 4-10 ug/L geeft eenzelfde positief en negatief voorspellende waarde als een gecombineerd predictiemodel waarbij PSA en een rectaal toucher worden gebruikt (zoals prostaatwijzer.nl). Een lage ratio geeft een hogere kans op de aanwezigheid van prostaatkanker, 1 op 6 personen met prostaatkanker heeft een ratio kleiner dan 0.25. Op basis van de ratio kan eerder besloten worden om vervolgonderzoek (biopsie) in te zetten. Daarom wordt op het laboratorium bij een PSA tussen 4-10 ug/L automatisch vrij PSA en de ratio bepaald.

Terug naar boven

 

Laboratorium onderzoek bacteriële vaginose

De NHG standaard ‘fluor vaginalis’ (M38, 2005) beveelt bij verdenking op bacteriële vaginose het volgende onderzoek aan van de fluor uit het speculum, wat u zelf in uw eigen praktijk kunt uitvoeren.

  • pH fluor (normaal 4 tot 4,5);
  • aminetest: positief bij rotte-visgeur na toevoeging aan druppel KOH;
  • fysiologisch-zoutpreparaat (100 en 400 ×): ‘clue’-cellen, leukocyten, Trichomonaden.

Een andere mogelijkheid is het drogen en opsturen van preparaten voor beoordeling door het microbiologisch laboratorium. Dit geeft een betrouwbaardere uitslag dan de kweek en is bovendien beduidend goedkoper (standaard NZA-tarief 2015: €4,64, exclusief ordertarief). De preparaten worden dan gekleurd zodat (in tegenstelling tot een fysiologisch zoutpreparaat) een grove indeling in bacteriesoorten te maken is. U ontvangt als uitslag een semi-kwantitieve score met interpretatie (wel of geen bacteriële vaginose) volgens Nugent.

Bacteriële vaginose wordt veroorzaakt door een te hoge pH (>4,5) van de vagina. Door deze hoge pH kunnen bacteriën die normaal alleen in geringe aantallen aanwezig zijn zich vermenigvuldigen tot aantallen die een ontstekingsreactie met leucocyten oproepen, hetgeen gepaard gaat met afscheiding. Omdat deze bacteriesoorten (o.a. Gardnerella vaginalis) in kleinere aantallen fysiologisch zijn, is een kweek zonder goede kwantificering weinig informatief. De preparaatglaasjes die nodig zijn voor het uitvoeren van de test kunt u bij ons bestellen via het bestelformulier op het verwijzers tabblad van de LangeLand website.

Terug naar boven

 

Drugs of Abuse sceening

Per half oktober is er op het laboratorium van het LangeLand Ziekenhuis een sneltest in gebruik genomen waar de drugsscreening in urine op verricht kan worden. Het laboratorium verzond voorheen de drugsscreening naar de Apothekers Haagse Ziekenhuizen. De sneltest komt de doorlooptijd aanzienlijk ten goede. We maken hiervoor gebruik van de TriageTox screening, waarbij de volgende parameters, met een competitieve fluorescentie immunoassay, worden getest op aanwezigheid in urine: amfetamine, methamfetamine, barbituraten, benzodiazepine, cocaïne, methadon, opiaten, fencyclidinen, cannabis en tricyclische antidepressiva.

De uitslag wordt, net als andere drugsscreeningen in urine, weergegeven in een POS/NEG resultaat, waarbij per drug een drempelwaarde is ingesteld voor een positief resultaat. Ook de periode waarin de drug aantoonbaar is in urine varieert per metaboliet, maar is voor de meesten een dag of 2-3. Een positief resultaat geeft aan dat de drug aantoonbaar is, maar zegt niks over de mate van toxiciteit, omdat deze afhankelijk is van de mate van gebruik, periode tussen gebruik en urineverzameling en de hoeveelheid vloeistof die er gedronken is.

Ter controle van ongewenste doorverdunning van het urinemonster wordt er tevens een kreatinine uit urine bepaald. Indien de kreat <2.0 mmol/L is, is het zeer waarschijnlijk dat de urine verdund is.

Omdat het een screening betreft, zijn de resultaten niet geldig in gerechtelijke zaken. Hiervoor is bevestiging van de aanwezigheid met een andere methode noodzakelijk. De urine wordt na het testen nog 2 weken bewaard, voor gebruik bij eventuele vervolgvraagstellingen (bv heroïne bij positieve opiaten). In dat geval kan de urine na overleg ingestuurd worden naar AHZ voor een uitgebreidere analyse.

Terug naar boven

 

SOA onderzoek voor man-tot-man

Het laboratorium verricht onderzoek voor het Regionaal Soa Centrum Den Haag, onderdeel van de GGD Haaglanden. Het Regionaal Soa-centrum Den Haag is een instelling voor aanvullende curatieve soa-zorg op de soa-zorg die door de huisartsen wordt geleverd en alleen bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op soa’s.

Het werkt als volgt: de man gaat naar de site www.soacentrumdenhaag.nl en linkt daar naar de site www.mantotman.nl. Met het gedownloade formulier kan de man gratis en indien gewenst ook anoniem soa onderzoek (HIV, Lues serologie en Chlamydia onderzoek uit urine en kweek anaal en keel) laten verrichten als hij tot de doelgroep behoort. Men kan hiervoor terecht op alle werkdagen op de bloedafnamepoli op de Europaweg en in het LangeLand Ziekenhuis. Niet op de prikposten.

Terug naar boven

 

Digitaal afnamemateriaal bestellen

Vanaf 1 november kunt u uitsluitend nog digitaal afnamematerialen bestellen via het online digitale bestelformulier:

www.langeland.nl/verwijzers

Vervolgens inloggen met:

gebruikersnaam: langeland
wachtwoord: verwijzers

en ga naar formulieren/bestelformulier labmaterialen.

Terug naar boven

 

Glucosemetercontroledag

Op zaterdag 14 november van 9:30 – 12:30 uur is er weer een glucosemetercontroledag. Langskomen zonder afspraak, controle door een gespecialiseerd team. Patiënten nemen hun eigen meter, teststrips, prikpen en lancetten mee.

Terug naar boven

Vorig bericht Volgend bericht