;

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Denk hierbij aan acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, hartinfarct, bewusteloosheid en ernstige ongevallen.

Acute hulp: belt u eerst uw huisarts

U kunt 24 uur per dag terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het LangeLand Ziekenhuis op de Toneellaan 1.

Voor hulp en medicijnen buiten kantoortijden:

  • Huisartsenpost: (079) 343 1600
  • Dienstapotheek: (079) 331 9192
gynaecologie foto

Verloskunde

Belangrijke informatie
Vanwege het coronavirus heeft het Verloskundig Samenwerkings Verband Zoetermeer (VSV-Zoetermeer) maatregelen opgesteld voor patiënten en cliënten. U leest HIER de maatregelen. 

Informatie over bevallen
Alle informatie over bevallen in het LangeLand Ziekenhuis staat voor u online. U vindt deze informatie hier: www.langeland.nl/bevallen

In deze video krijgt u een online rondleiding over de afdeling Verloskunde van het LangeLand Ziekenhuis. Normaliter wordt deze rondleiding aansluitend gegeven op de informatieavonden over bevallen in het LangeLand Ziekenhuis. Helaas is dit momenteel vanwege het coronavirus niet mogelijk.

Ruim 1200 baby’s zien jaarlijks het levenslicht in het LangeLand Ziekenhuis. Binnen de afdeling Gynaecologie en Verloskunde werken (gespecialiseerde) verpleegkundigen en klinische verloskundigen. Indien u geen medische indicatie heeft, kunt u onder begeleiding van uw verloskundige ook bij ons bevallen (1e lijns bevalling). De afdeling Verloskunde, inclusief verloskamers is op de eerste verdieping gelegen. Hier is ook de moeder-kind unit te vinden. Deze unit is speciaal voor moeders, waarvan de kinderen op de couveuse-afdeling zijn opgenomen of waar extra observatie van het kind noodzakelijk is.

Zodra u weet dat u zwanger bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij de verloskundige of huisarts. Als u specialistische zorg nodig heeft, zullen zij u doorverwijzen naar de gynaecoloog.

Vaak zal rond de eerste controle (bij een zwangerschapsduur van zeven weken of te wel drie weken na de verwachte menstruatie) ook een echo worden gemaakt. Met deze echo kan worden gezien hoe lang u al zwanger bent, of het hartje klopt en of er eventueel sprake is van een meerlingzwangerschap.

VSV Zoetermeer

Het Verloskundig SamenwerkingsVerband Zoetermeer bestaat uit de gynaecologen, klinische verloskundigen en kinderartsen van het LangeLand Ziekenhuis en de eerstelijnsverloskundigen van de praktijken in Zoetermeer en de kraamcentra. Zij streven naar een sluitende zorgketen rondom de zwangere en haar ongeboren kind als ook moeder en pasgeboren kind om een optimale kwaliteit van geboortezorg te verlenen.

Hierboven ziet u de klinische verloskundigen waarmee het LangeLand Ziekenhuis samenwerkt.

Prenatale diagnostiek

De combinatietest wordt uitgevoerd in de 11e - 14e week van de zwangerschap. Deze test geeft een nauwkeurige schatting op een zwangerschap van een baby met het Downsyndroom. De test bestaat uit een bloedonderzoek bij ongeveer 10 weken (vroege serumscreening) en een echo-onderzoek (de nekplooi meting).
Structureel echografisch onderzoek (SEO) wordt verricht tussen 1 8 - 22 weken. Bij dit echo-onderzoek wordt in de eerste plaats gekeken of er sprake is van een baby met een open ruggetje. Tevens vindt een gedetailleerde controle van de organen, groei en de hoeveelheid vruchtwater plaats.
Voor de combinatietest en structureel echografisch onderzoek (SEO) wordt u verwezen naar Bovenmaas Prenataal Zoetermeer, Dunantstraat 605, 2713 TA Zoetermeer.

NIPT
Sinds 1 april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen in Nederland gebruik maken van de NIP-Test(NIPT). Deze bloedtest onderzoekt of bij het ongeboren kind het ‘Syndroom van Down’ (Trisomie 21) of andere  trisomieen (13 en 18) aanwezig is. Ook bij het LangeLand Ziekenhuis kan bloed worden geprikt voor de NIPT.
Het grote voordeel van de NIPT is, dat deze een hoge betrouwbaarheid heeft en 96% van alle zwangerschappen met het syndroom van Down kan opsporen, zonder dat de kans op een miskraam toeneemt. Indien de test verhoogd is, moet de diagnose nog wel bevestigd worden middels een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Vanaf 11 weken kan de test worden verricht, waarbij een eigen bijdrage van € 175 verplicht is. De test is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn van een twee-eiige meerling.  In Zoetermeer wordt de bloedtest alleen afgenomen in het LangeLand Ziekenhuis en niet in de wijkprikposten. Bij de bloedafname neemt u uw betalingsbewijs mee. Voorafgaand aan de het onderzoek vindt er uitvoerige voorlichting plaats door uw verloskundige in een apart consult over de (on-)mogelijkheden van de test, toegespitst op uw persoonlijke situatie.
Meer weten over de NIPT? Vraag uw verloskundige om informatie of kijk op: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl hierin is ook een keuzehulpmenu Bewust Kiezen opgenomen.

Pijnstilling tijdens de bevalling

Indien nodig tijdens de bevalling, is pijnstilling altijd bespreekbaar. Er zijn verschillende vormen van pijnstilling, afhankelijk van de situatie.

  • Pethidine: eenmalige injectie voor pijnstilling. De begeleiding van de bevalling blijft bij de verloskundige.
  • Remifentanil: medicatie per infuus. Langduriger toe te dienen pijnstilling. De bevalling valt onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.
  • Epidurale analgesie: ruggenprik. Wordt gegeven door de anesthesioloog. Kan 24 uur per dag, tijdens de ontsluitingsperiode worden gegeven. De bevalling valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Pijnstilling is 24 uur 7 dagen per week bespreekbaar in het LangeLand Ziekenhuis, u hoeft hiervoor dus niet naar een ander ziekenhuis!

Informatieavonden
Iedere maand (met uitzondering van augustus en december) wordt een informatieavond gegeven door de verpleging van de afdeling Verloskunde. De informatieavonden zijn steeds op de dinsdagavonden gepland en worden gehouden in de Toneelzaal van het LangeLand Ziekenhuis. De zaal is open om 19.15 uur en het programma begint om 19.30 uur. Aansluitend vindt een rondleiding op de verloskamers plaats (tenzij alle kamers bezet zijn).

Wilt u zich inschrijven? Indien de data niet meer vermeld staan, is deze avond reeds volgeboekt. Inschrijven kan via het tabje formulieren rechtsboven of door direct naar het inschrijfformulier te gaan. Uw inschrijving is ook een bevestiging voor uw deelname. Deze avonden zijn niet geschikt voor kinderen.

Borstvoeding binnen het LangeLand Ziekenhuis

Het LangeLand Ziekenhuis is in het bezit van het certificaat van Baby Friendly Nederland (voorheen Stichting Zorg voor Borstvoeding). Dit houdt in dat alle medewerkers van de afdeling Verloskunde en Kindergeneeskunde geschoold zijn om uw borstvoeding zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Het Verloskundige SamenwerkingsVerband van Zoetermeer organiseert 9x per jaar een informatieavond.
Deze wordt de ene maand gegeven op de woensdagavond op een andere locatie in Zoetermeer en de andere maand op donderdag in de Toneelzaal van het LangeLand Ziekenhuis.

Vanwege de corona-maatregelen wordt deze voorlichtingsavond digitaal aangeboden.
De kosten bedragen € 7,50. Een week van tevoren ontvangt u voor de betaling een e-mailbericht met het rekeningnummer. Zodra de betaling is overgemaakt, wordt u de link naar de virtuele ruimte toegestuurd.

Zodra de data voor de informatieavonden 2023 bekend zijn, kunt zich inschrijven via de tab 'formulieren' rechtsboven of door direct naar het inschrijfformulier te gaan. 

Heeft u vragen omtrent de borstvoeding dan kunt u contact opnemen met Cora Moerman. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (079) 346 2626, vraagt u naar pieper 2828.

 

Algemene folders

Gerelateerde Links

Elvira Davelaar.jpg

E.M. Davelaar

Specialisatie
gynaecoloog / BIG-nummer: 19020571201
Gestudeerd in:
Amsterdam
Aandachtsgebied(en):
algemene gynaecologie
oncologie
Knipsel.JPG

E. Hiemstra

Specialisatie
gynaecoloog / BIG-nummer: 19062917901
Gestudeerd in:
Utrecht, Leiden en Den Haag
Aandachtsgebied(en):
benigne gynaecologie, voortplantingsgeneeskunde, psychosomatiek en urogynaecologie
Marieke de Jong.jpg

M.W. de Jong

Specialisatie
gynaecoloog / BIG-nummer: 99021869401
Gestudeerd in:
Rotterdam
Aandachtsgebied(en):
Algemene gynaecologie
minimale invasieve chirurgie
Oncologie
Mei Li.JPG

M.L. Lim

Specialisatie
gynaecoloog / BIG-nummer: 99031195201
Gestudeerd in:
Rotterdam/Delft
Aandachtsgebied(en):
perinatologie, minimale invasieve chirurgie/endoscopie
Iris van der Meer.jpg

I. van der Meer - Noort

Specialisatie
gynaecoloog / BIG-nummer: 19063158901
Gestudeerd in:
Rotterdam
Aandachtsgebied(en):
voortplantingsgeneeskunde
endoscopische chirurgie
Jos Roelofson.jpg

J.M.T. Roelofsen

Specialisatie
gynaecoloog / BIG-nummer: 29023517301
Gestudeerd in:
Nijmegen en Maastricht
Aandachtsgebied(en):
Echoscopie
Perinatologie
Mieke Vosmar.jpg

M.B.J.G. Vosmar

Specialisatie
gynaecoloog / BIG-nummer: 39024685301
Aandachtsgebied(en):
bekkenbodem
Logo Langeland

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies om de site (beter) te laten werken.

Voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website maakt het LangeLand Ziekenhuis gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes in internetbrowsers opgeslagen code. De cookies worden opgeslagen om websitebezoekers van elkaar te onderscheiden. Zo wordt onder meer voor u onthouden in welke taal u onze website wilt bekijken. De cookies geven ons waardevol inzicht in hoe u onze website gebruikt.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • om de website goed te laten functioneren.
  • om het gebruik van de LangeLand Ziekenhuis website te kunnen analyseren.
  • om gericht te adverteren op social-media-kanalen.

Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

Lees meer informatie over dit onderwerp.